Ny mobbelov: Over 100 nye mobbesaker på fire måneder

Fire måneder etter at den nye mobbeloven trådte i kraft i høst har fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark opplevd en nær firedobling av henvendelser fra elever som sier de ikke har det trygt og godt på skolen. – En svært viktig lovendring, sier mobbeombud.

Jon Halvdan Lenning, mobbeombud

Mobbeombud Jon Halvdan Lenning i Troms tror terskelen for å søke hjelp i mobbesaker er lavere enn noen gang. – Folk er blitt mer oppmerksomme, og det skal den nye loven ha litt av æren for. Skolen skal gripe inn når elever ikke har det greit, sier han.

Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

– Det er en voldsom økning i saker, sier underdirektør Gunn Skjerve for oppvekst og utdanning hos Fylkesmannen i Nordland.

Etter at den nye mobbeloven ble innført 1. august kan elever og foreldre gå rett til Fylkesmannen dersom de opplever at skolen ikke tar tak i en varslet mobbsak innen fem virkedager.

Lovendringen har ført til et rush av saker til de tre fylkesmennene i Nord-Norge. Fylkesmannen i Nordland har fått 45 nye saker på bordet, mot 14 henvendelser før 1. august.

Nær femdobling i Troms

Eivind Bratsberg

– Vi har fått inn 27 innmeldte saker i høst mot seks i samme periode i fjor, sier seniorrådgiver Eivind Bratsberg i Oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms.

Foto: Elise Holdal / NRK

Fylkesmannen i Finnmark har fått 32 nye mobbesaker på bordet i høst, mens økningen er nær femdoblet i Troms.

– Vi har fått inn 27 innmeldte saker i høst mot seks i samme periode i fjor, sier seniorrådgiver Eivind Bratsberg i Oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms.

I tillegg til at sakene er flere, er de også mer krevende. Årsaken er at det er Fylkesmannens plikt å innhente dokumentasjon fra skolene.

– Det er fylkesmannen som starter saken og snakker med foresatte og elever. Dessuten, når vi er ferdig med saken og eventuelt pålegger skolene å gjennomføre tiltak, må vi følge dem opp. Så saken avsluttes ikke med at vi sender ut et pålegg, sier Bratsberg.

Krenkelser og trusler

Mobbing

Hvis en skole bruker mer enn fem virkedager på å løse en varslet mobbesak, kan elever og foreldre ta saken videre til Fylkesmannen.

Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Sakene som elever og foreldre har meldt til fylkesmennene gjelder alt fra elever som vantrives på skolen, til grove mobbesaker.

– De fleste sakene gjelder elever som krenker elever. Men vi har også saker der ansatte i skolen krenker. Ellers gjelder sakene skolemiljø, barnevern og spesialundervisning, sier utdanningsdirektør Ole Håkon Haraldstad hos Fylkesmannen i Finnmark.

Klarer ikke å holde fristene

Fylkesmennene har et mål om maksimalt tre uker saksbehandlingstid. Både Finnmark og Nordland har blitt tilført nye stillinger, men sliter likevel med å overholde fristene.

– Vi skal lage gode tiltak som skal gagne elevene. Da er det viktig at vi gjør en god jobb, sier Gunn Skjerve hos Fylkesmannen i Nordland.

Hun opplever skolene som lydhøre og mottakelige for råd og veiledning.

– Så langt har vi god erfaring med den nye loven. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra foreldre på måten vi har håndterer sakene på.

Når Fylkesmannen tar direkte kontakt med skolene opplever de at sakene løses veldig raskt.

– Alt i alt opplever vi at det går raskere nå. Selv om vi har et mål om at det skal gå enda raskere, sier hun.

Mobbeombud: – Svært positivt

Plakat mot mobbing på skolen. Mobbeloven

Reglene trådte i kraft 1. august 2017. Etter det første semesteret melder flere av fylkesmennene om en markant økning i antall henvendelser fra foreldre.

Mobbeombud Jon Halvdan Lenning i Troms mener endringen i opplæringsloven har tydeliggjort kravene som elever har til et trygt og godt skolemiljø.

– Det nytter ikke lenger for en skole å hevde «her er alt greit». De må de være på hugget fra dag en.

Han tror årsaken til økningene er den store oppmerksomheten lovendringen har fått i media.

– Det har aldri vært så mye oppmerksomhet rundt mobbing, som det har vært denne høsten. Jeg opplever at både Fylkesmannen, skoleeiere og skoleledere har gjort ganske mye for å sette seg inn hva dette betyr. Folk vet hvem de skal kontakte, sier mobbeombudet.