Hopp til innhold

Enormt lavtrykk på vei mot Norge – denne gang er Widerøe forberedt

For en uke siden måtte Widerøe innstille over hundre avganger og 2.750 bestillinger, fordi lufttrykket satte høydemålerne i flyene ut av spill. Mandag skal et nytt lavt lavtrykk slå til i fire fylker.

Lavtrykk over Europa

PÅ VEI: Et enormt lavtrykk dominerer været i Europa i dag. Det er sjeldent vi ser så lavt trykk på våre breddegrader. Lavtrykket bringer med seg mye vind, regn, snø og snøfokk for store deler av Norge.

Foto: Meteorologisk institutt

Et enormt lavtrykk dominerte været i Europa søndag. Mandag kommer lavtrykket sigende inn mot kysten av Norge.

Widerøe måtte sette alle sine fly av typen Dash-8 på bakken mandag forrige uke, da lavtrykket herjet i Norge. Denne gangen er Widerøe forberedt.

Meteorologene tror ikke det nye lavtrykket vil ramme like hardt som forrige uke.

Det er en spesiell situasjonen i atmosfæren nå som gir komplekse lavtrykkssystem, forklarer vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.

Hektopascal er en enhet som brukes for å angi lufttrykk.

Merkes mest i Finnmark

Hammerfest lufthavn

Forrige uke måtte Widerøe innstille over hundre avganger med Widerøes minste flytype Dash 8 fordi disse flyene ikke er sertifisert for å fly i så lavt lufttrykk. Her fra Hammerfest.

Foto: Allan Klo / NRK

Han kaller lavtrykksområdet som nærmer seg Norge for omfattende. I tillegg til lavt lufttrykk blir det mye vind og snøfokk.

– I helga ble det målt et minimumstrykk ved Island på 917 hektopascal. Mandag nærmer lavtrykkssenteret seg fastlandet av Norge. Der vil det legge seg over særlig Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag, sier Haga.

Meteorologene tror at lavtrykket da har steget til rundt 960 hektopascal.

Et annet lavtrykk også som henger sammen med lavtrykket over Vestlandet, vil berøre Finnmark.

Måler for lufttrykk

Skjermdump av barometer som målte lufttrykket i Bodø forrige uke. Pilen hadde falt ut av skalaen.

Her vil nok lufttrykket gå litt lavere, men neppe under 950 hektopascal.

Det er lavt, men over grensene som Widerøe hadde tidligere da det var 948. Det ser ut som det er tilstrekkelig med margin til at det går bra. Særlig når de har nye rutiner for å høydekorrigere instrumentene, sier meteorolog Haga.

Har nye prosedyrer klare i morgen

Silje Brandvoll, direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe

Silje Brandvoll i Widerøe sier de har nye prosedyrer klar for å håndtere lavt lufttrykk.

Foto: Ola Helness / NRK

Aldri tidligere har Widerøe måttet sette fly på bakken på grunn av lavt lufttrykk.

Lufttrykket er i seg selv ikke noen trussel for flyene, men kan skape problemer for måleinstrumentene i cockpiten.

For å måle riktig høyde i forhold til bakkenivå, må høydemålerne settes inn på et referansenivå.

Det kan justeres opp og ned, men kan ikke stilles inn lavere enn 948 hektopascal på en del av flyene til Widerøe.

Nå har selskapet løsningen klar dersom det oppstår et nytt ekstrem-lavtrykk. Løsningen baserer seg i hovedsak på korreksjonstabeller.

– Vi har utarbeidet restriksjoner, beskrivelse av kommunikasjon opp mot lufttrafikktjenesten samt tabeller for korreksjon, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll.

I tillegg har prosessen avdekket at lavt lufttrykk har innvirkning på vertikal navigasjon.

– Enkelte type innflyginger er basert på satellitt som har vertikal glidebaneinformasjon som baserer seg på høydemåleren. Glidebane blir feil dersom ikke riktig referanse er stilt inn på høydemåleren. Av denne grunn er det lagt ned forbud mot å fly visse typer innflyginger som er basert på satellitt i disse situasjonene, ifølge Brandvoll.

Widerøe har foreløpig ikke noen oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser ekstrem-lavtrykket sist uke har fått for Widerøe.

Derfor skjer det

 I helgen kan det nærme seg rekordlavt trykk i Nord-Atlanteren
Foto: Meteorologisk institutt

Årsaken til de uvanlige lave lavtrykkene er store temperaturkontraster mellom den arktiske lufta i nord og den subtropiske varme lufta i sør.

I denne sonen dannes de store kontrastene i temperaturen kraftige jetstrømmer. I disse strømmene dannes det forstyrrelser.

For å utjevne forskjellen mellom det kalde i nord og det varme i sør utvikles det lavtrykk, ifølge meteorologen.

Reporter Gisle Forland forklarer hva det spesielle lavtrykket er, som rammet flytrafikken i Nord-Norge i februar 2020.

Reporter Gisle Forland forklarer hva det spesielle lavtrykket er, som rammet flytrafikken i Nord-Norge i februar 2020.