NRK Meny
Normal

Enighet om ny helseplan: – En farlig avtale

Helseplanen Venstre og regjeringspartiene lanserte torsdag klarer ikke å sikre forsvarlig beredskap ved lokalsykehusene, mener stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås.

 Kristin Ørmen Johnsen (H), Kari Kjønaas Kjos (Frp) og Kjetil Kjenseth (V)

Regjeringspartiene er kommet enighet med Venstre om hovedpunktene i en nasjonal helse- og sykehusplan. Avtalen ble presentert på Stortinget torsdag. F.v. Kristin Ørmen Johnsen (H), Kari Kjønaas Kjos (Frp) og Kjetil Kjenseth (V).

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Høyre, Frp og støttepartiet Venstre er nå enige om et kartforslag for det nye Sykehus-Norge. Forslaget innebærer at ingen sykehus per nå legges ned, men sykehusene må ikke nødvendigvis ha en akuttfunksjon, skriver Aftenposten.

Kjell Idar Juvik

Aps Kjell Idar Juvik forteller enigheten på flere punkter kommer Aps innstilling i møte.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell

I Nasjonal helse- og sykehusplan, som ble lagt fram i november i fjor, pekte helseminister Bent Høie (H) ut fem sykehus som bør drive videre med indremedisin, men uten akuttkirurgi. Det gjaldt sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord.

Kjell Idar Juvik, som er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, mener Høies liste med det som kom fram i dag blir mer eller mindre parkert.

– Dette er gode signaler for Lofoten og Narvik, og ordlyden ligger nært opp til det som vi tidligere har lagt oss på. Man kunne selvsagt alltids ha ønsket at man skulle vært enda tydeligere, men det handler også om å gi klare signaler uten å samtidig å gå inn og detaljstyre i de ulike foretakene, sier Juvik.

Skeptisk til avtalen

Saken har tidligere skapt stort lokalt engasjement, fordi det har vært snakk om at lokalsykehus kan miste akuttkirurgitilbudet. Pasienter må i så fall fraktes til sykehus i naboområdene istedenfor, og i Distrikts-Norge kan det innebære svært lange avstander.

Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet

Janne Sjelmo Nordås sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Janne Sjelmo Nordås (Sp) kaller dagens avtale en farlig avtale.

– Det er fordi den ikke sikrer akuttberedskapen som vi ønsker å ha i Lofoten og i Narvik. Man bruker fine ord, men det ligger ikke noe her som forplikter. Det vil i stedet i stor grad være opp til helseforetakene, og de kan legge ned eller redusere tilbudet.

Heller ikke KrF kan støtte en plan som kan frata de mindre sykehusene akuttkirurgien de har i dag, sier nestleder Olaug Bollestad til NTB.

Hun mener helseplanen de tre resterende samarbeidspartiene i praksis vil bety en utarming av lokalsykehusene som har vært nedleggingstruet, og kaller det en midlertidig fredning av sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord.

Steg i riktig retning

Sverre Håkon Evju

– Blør vi saktere, spurte Sverre Håkon Evju og ble et ansikt på kampen for lokalsykehusene.

Foto: Fritz Hansen / Fremover

Overlege Sverre Håkon Evju på Narvik legevakt i Narvik mener på sin side dette er et steg i riktig retning, og peker på at ordlyden fra politikerne er bedre nå enn før.

– Men jobben er enda ikke gjort, og politikerne må gjerne jobbe for at dette skal bli enda tydeligere. Lokalsykehusene har stått på målstreken og reddet straffespark i 20–30 år. Nå må vi komme oss i angrep og bruke tiden på god pasientbehandling heller enn å diskutere hvert fjerde år om vi skal ha akuttkirurgi eller ikke, fastslår Evju, som i fjor ble kåret til Årets Nordlending.