Eks-ordfører fikk fritak: – I grenseland for hva som er lov

I dag fikk Bodøs forhenværende ordfører Ole Hjartøy (H) fritak fra å sitte i bystyret. Statsviter Asbjørn Røiseland stiller spørsmål om lovligheten.

Ole Hjartøy

Ole Hjartøy (H) pakket i dag sakene sine og forlot ordførerkontoret på Bodø rådhus.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

I dag ble Ida Pinnerød valg til ny ordfører i Bodø kommune, i det første bystyret etter valget. Samtidig fikk forgjenger ordfører Ole Hjartøy fritak fra å sitte i bystyret den kommende fireårsperioden, fordi han skal begynne i jobben som regionsjef for NHO Nordland.

Hjartøy fikk fritak mot åtte stemmer, blant annet fra Rødt.

– Det grenser til å være respektløst ovenfor velgerne. Han er den personen med flest personstemmer. Da er det veldig spesielt at man søker fritak rett etter valget, sa Rødts bystyrerepresentant Andreas Tymi fra talerstolen i bystyresalen.

Svein Olsen

Andreas Tymi (nr. 2 fra venstre), mener det er respektløst ovenfor velgerne at Ole Hjartøy får fritak fra å sitte i Bodø bystyre.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Til NRK utdyper han argumentasjonen.

– Man stiller ikke til valg som ordfører, man stiller til valg som bystyrerepresentant. Hvis han ikke var motivert til det, burde han ikke stilt til valg, sier Tymi.

– Velgere vil føle seg lurt

Professor i statsvitenskap på Universitetet i Nordland, Asbjørn Røiseland, stiller spørsmålstegn om det er lovlig at Hjartøy har fått fritak. Fordi han mener det ikke foreligger uforholdsmessige vanskeligheter eller belastninger, slik kommuneloven krever.

– Stortinget har vedtatt veldig strenge regler for fritak. En viktig årsak til det er at man ikke skal kunne stille til valg og så trekke seg tilbake hvis man taper maktposisjonen. Rent prinsippielt er dette i grenseland for hva som er lovlig. Hjartøy ville tross alt bare hatt en beskjeden rolle i det nye bystyret, sier Røiseland.

– Har Hjartøy lurt velgerne når han stiller til valg som Høyres toppkandidat, men så gir seg i første bystyre?

– Jeg vil ikke bruke slike ord, men jeg tror mange velgere kan oppfatte det som at de har blitt lurt, sier professoren.

Han mener det beste hadde vært om Hjartøy hadde tatt de mange personstemmene som en tillitserklæring fra velgerne, og fortsatt i bystyret.

– Men jeg skjønner at bystyret har sett litt gjennom fingrene med lovverket her. Hjartøy har fått ei belønning for lang og tro tjeneste, sier Røiseland.

Asbjørn Røiseland

Asbjørn Røiseland, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Nordland.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Alternativet var NAV

Ole Hjartøy presiserer at han har motivisjon til å sitte i bystyret, men sier han hadde vært nødt til å melde seg arbeidsledig hvis han ikke hadde fått permisjon.

– NHO har gitt klar beskjed om at man ikke kan kombinere denne jobben med å være aktiv politiker. Hvis jeg ikke hadde fått fritak i dag, hadde jeg blitt nødt til å gå på NAV, sier Hjartøy.

Han mener han ikke har lurt de mange velgerne som har gitt han sin stemme, når han nå gir seg i politikken.

– I denne jobben får jeg fortsatt muligheten til å jobbe med de tingene som Høyres velgere ga sin stemme til, blant annet ny by-prosjektet. Jeg vil kunne påvirke i langt større grad som NHO-leder enn jeg ville kunne gjort som bystyrerepresentant, sier Ole Hjartøy.