Hopp til innhold

Veibyggerne tør ikke konkurrere om ny E6

Entreprenørene tør ikke å legge inn anbud på nye E6 på Helgeland. Å legge inn anbud koster altfor mye, mener de.

E6 GJENNOM DUNDERLANDSDALEN i rana

NRK har tidligere skrevet om E6 gjennom Dunderlandsdalen nord for Mo i Rana hvor asfalten smuldrer opp.

Foto: Susanne Lysvold / NRK

Stortinget har bevilget milliarder til ny E6 på Helgeland, men entreprenørene mener det koster for mye å delta i anbudskonkurransen, og bare to firmaer hadde i sommer meldt interesse for prosjektet.

Statens vegvesen vil nå gjøre et nytt forsøk på å finne firma som vil bygge 62 kilometer ny vei mellom Korgfjellet og Saltfjellet på Helgeland.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak

Regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

– Det er krevende og stor jobb, derfor har vi nå bestemt at kompensasjonen til de som ikke vinner prosessen skal økes til to millioner kroner, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak til NRK.

Kritisk til kostnadene

Statens vegvesen gjennomfører nå en innledende fase med såkalt konkurransepreget dialog før entreprenørene kommer med et endelig tilbud.

Kontrakten de skal konkurrere om til slutt har en varighet på 15 år og innebærer utbygging, prosjektering, drift og vedlikehold av den 62 kilometer lange veistrekningen.

Statens vegvesen hadde tidligere denne uken et møte der entreprenører og rådgivere fikk muligheten til å komme med innspill, skriver bygg.no.

– Denne prosessen koster oss 15 millioner kroner. Hvis vi da har 25 prosent sjanse til å vinne og vi ender opp med to millioner kroner ved et tap, blir kost-nytte effekten helt feil, sa direktøren i entreprenørselskapet Reinertsen, Arnfinn Hardersen på møtet ifølge bygg.no.

Og han fikk støtte fra Olav Siljehaug i Skanska Norge.

– Det er en for høy kostnad knyttet til prosessen frem til et endelig tilbud, sa han.

Likevel positiv

I norsk sammenheng er dette en ny løsning å dele ut veianbud på.

– Det koster noe å være med på alle anbud, og det er en risiko man må ta i denne bransjen. Selv om det er en del spørsmål, har vi fått såpass mye positiv tilbakemelding at vi prøver en ny runde og håper på tre-fire aktører, sier Naimak til NRK.

Håpet er at den seks mil lange strekningen skal stå ferdig i løpet av 2020.

– Mange har kritisert at veibyggingen skjer etappevis, nå ønsker vi å få gjort noe med en lang strekning. I tillegg får entreprenørene gjøre mye av prosjekteringen og i tillegg ha ansvaret for vedlikehold.

(Artikkelen fortsetter under)

E6 Helgeland nord

Veiprosjektet E6 Helgeland nord strekker seg over totalt 125 kilometer, fra Bolna i nord til Korgen i sør. Det skal bygges 62 kilometer ny vei, mens 47 kilometer skal utbedres.

Foto: Statens vegvesen

Trenger oppgradering

Statens vegvesen har selv konkludert med at standarden på veistrekningen er altfor dårlig og at den skaper problemer for trafikanter og gir næringslivet store utgifter. Vegvesenet mener også den påvirker trafikksikkerheten negativt.

Derfor har politikerne gitt grønt lys for utbedring og satt av 1,5 milliarder kroner til første del av gigantprosjektet.

Stortinget godkjente i begynnelsen av juni utbyggingen, og overraskelsen var stor over at det kun var selskapene NCC og Leonhard Nilsen & Sønner som meldte sin interesse.

Delvis bompengefinansiert

Om lag 80 prosent av utbyggingen skal finansieres av staten, mens resten av pengene hentes inn gjennom bompenger.

Statens vegvesen bruker en ny form for kontrakt når de forsøker å lokke entreprenører til prosjektet. Den såkalte vegutviklingskontrakten betyr at det meste av driften og vedlikeholdet blir lyst ut i en samlet konkurranse.

Vegvesenet mener kontraktsformen sikrer og gir forutsigbarhet for utbyggingen som er ventet å være ferdig i 2018.

elendig vegstandard i Dunderlandsdalen