Dyrevernere mener denne videoen viser dyreplageri - politiet henlegger saken

NOAH anmeldte jegerne for ulovlig jakt og jakttrening.

Videoer og bilder fra lukkede Facebook-grupper viser mink som rives i hjel av jakthunder mens eierne roser hundene. – Dette er ikke jakt, mener Norge Jeger og Fiskeforbund. NOAH

Videoen av reven er knyttet til en av sakene som ble anmeldt på Helgeland.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH gikk høsten 2014 til anmeldelse av en rekke jegere fra hele landet, for det de omtalte som ulovlig jakt.

Bakrgunnen for anmeldelsene var tips fra publikum om en lukket Facebook-gruppe, hvor det var lagt ut videoer av jakt og jakttrening.

Videoene skapte reaksjoner på sosiale medier, og NOAH uttalte selv at klippene viste skremmende holdninger.

Henlegger saker

Ifølge NOAH har jegerne som ble anmeldt tilknytning til ulike steder i landet. Tre av dem er anmeldt på Helgeland, mens resten av de anmeldte mennene har tilhørighet i Sør-Trøndelag, Rogaland, Hordaland, Nordmøre og Romsdal og Midtre Hålogaland.

De tre anmeldelsene som kom inn til politiet på Helgeland, er nå henlagt etter bevisets stilling. Henleggelsene har blant annet sammenheng med forklaringene de mistenkte har gitt.

Vi kan ikke ut fra det øvrige bevisbildet utelukke at deres forklaringer er riktige. Og slik jeg vurderer det er ikke deres versjoner av hendelsene straffbare, sier politiinspektør Linda Rømma i Nordland politidistrikt.

Det øvrige bevisbildet inkluderer blant annet videoklipp av jakt og jakttrening.

Frikjent i retten

Siri Martinsen, Noah

NOAH-leder Siri Martinsen sier organisasjonen har påklaget henleggelsene.

Foto: Bente Isefjær

I NOAH er de lite fornøyde med at politiet på Helgeland har henlagt de tre sakene.

– NOAH reagerer sterkt på henleggelse i disse sakene hvor både filmbevis, og tydelige uttalelser foreligger, sier leder Siri Martinsen.

Organisasjonen har påklaget henleggelsene og ber politiet vurdere sakene på nytt.

– Politidirektoratet har innrømmet at slike saker må bli bedre ivaretatt, og vi har også fått egne pilotprosjekter med dyrepoliti siden NOAH først anmeldte disse sakene. Vi håper derfor at politiet i det aktuelle distriktet tar innover seg signalene om at lovbrudd mot dyr skal prioriteres, og gjør en ny vurdering.

NOAH ønsker blant annet at Økokrim involveres i etterforskningen, fordi de har erfaring med lignende saker.

Mink på Smøla

Minken ble innført som farmdyr til Norge i slutten av 1920-årene, og rømte dyr etablerte etter hvert bestander i det fri

Foto: Per Jarle Heggdalsvik/NRK