Gisle Forland, programleder

Distriktsnyheter Nordland