Dette er hovedteoriene for hva som gikk galt i Evenes

Det koker ned til tre teorier om hva som gikk riv ruskende galt under valget i Evenes. Eksperter mener at det i realiteten bare er en av dem som er sannsynlig.

Evenes rådhus

Det er under forhåndstemmingen på rådhuset i Evenes noe har gått galt under den elektroniske avkryssingen i mannstallet.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Det er oppdaget så mange feil under valget i Evenes at valgstyret anbefaler å underkjenne resultatet og omtellingen torsdag avslørte ytterligere avvik.

Den norske Helsingforskomiteen driver blant annet med valgobservasjon. Assisterende generalsekretær Gunnar M. Ekeløve-Slydal sier det er tre teorier om hva som kan ha gått galt.

1: Juks

Noen har bevisst puttet ekstra stemmesedler i urna.

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretær Gunnar M. Ekeløve-Slydal er rimelig sikker på at feilen skyldes at noen har glemt å krysse av i mannstallet.

Foto: Den norske Helsingforskomite

– Dette er en teori jeg ikke tror på, sier Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Heller ikke valgforsker Jonas Stein fra UiT tror at noen bevisst har jukset.

Rådmann Rolf Lossius i Evenes kommune sier at ikke har funnet noe som tyder på bevisst juks.

2: En teknisk feil

Valgmanntallet er elektronisk. Kan det være en ren programfeil i manntallet akkurat for Evenes kommune?

– Dette finner jeg lite sannsynlig, sier Ekeløve-Slydal i Helsingforskomieen.

Rådmannen i Evenes bekrefter at de ikke har funnet noe som tyder på at det er noe teknisk feil i manntallet for akkurat Evenes.

Dermed gjenstår kun en mulighet:

3: Noen har glemt å krysse av i valgtallet

Før du får levert din stemme i stemmeurna må du identifisere deg og så krysses du av i manntallet.

På selve valgdagen skjedde denne avhukingen på de manuelle listene som ble tatt ut i Evenes.

Men undersøkelsene viser at det ikke er under stemmingen på selve valgdagen at feilen har skjedd.

– Avvikende vi har funnet har uten unntak skjedd under forhåndstemmingen på rådhuset. Og avhukingen under forhåndsstemmingen skjedde elektronisk, sier rådmann Rolf Lossius i Evenes kommune.

Rolf M. Lossius

- Det er under den elektroniske avhukingen under forhåndstemmingen noe har gått galt, sier rådmann Rolf Lossius i Evenes kommune.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Det er dermed under den elektroniske avhukingen noe har gått galt.

Men Lossius sier de foreløpig ikke klarer å forklare nøyaktig hva som har gått galt.

Systemet for elektronisk avhuking under forhåndsstemmingen var ikke nytt av året. Det var dermed ikke ukjent for dem som skulle foreta den faktiske avhukingen.

Omvalg ikke uproblematisk

Gunnar M. Ekeløve-Slydal sier at det spiller en stor rolle for demokratiet at resultatet er korrekt. Og da særlig i småkommuner hvor det er få stemmer som avgjør.

– Få stemmer har avgjort tidligere i Evenes. Ved forrige kommunevalg var det fem stemmer som avgjorde, sier han.

– Hvis det er den minste tvil om at avviket kan ha betydning for utfallet så bør man absolutt foreta et omvalg, sier Ekeløve-Slydal.

Omvalg i et kommunevalg har kun skjedd to ganger før i historien. Under valget i 1983 ble det foretatt omvalg i Beiarn i Nordland og Torsken i Troms.

– Ulempen ved omvalg er at man vet valgresultat og det kan faktisk påvirke omvalget, sier Ekeløve-Slydal.