Omtellingen avslørte enda flere feil i Evenes: – Omvalg er det eneste rette

Valgtrøbbelet i Evenes øker i omfang. Etter omtellingen i dag fant valgstyret seks nye stemmer og det ble avslørt avvik også ved fylkestingsvalget.

Evenes rådhus

I Evenes i Nordland fant man 22 flere stemmer i urnen enn det var kryss i manntallet. Nå kan det bli omvalg.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

I Evenes i Nordland fant man i går 22 flere forhåndsstemmer i urnene enn det var kryss i manntallet.

For hver stemme skal det krysses av i manntallet hvem som har stemt. I kommunevalget i Evenes var det for få kryss.

Evenes-ordfører Sisilja Viksund forteller at det er gjennomført en ny omtelling i dag. Resultatet er allerede offentliggjort på valg.no, og viser at mandatfordelingen er lik som det opprinnelige resultatet.

Men i Evenes oppdages det stadig nye feil.

Sisilja Viksund og Rolf M. Lossius

Sisilja Viksund, ordfører i Evenes og rådmann Rolf M. Lossius.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Rådmann Rolf M. Lossius sier avviket i forhåndsstemmer har økt til 27. I tillegg fant de seks nye kommunevalgstemmer.

Høyre og Ap tjente to nye stemmer etter omtellingen, mens Frp og Evenes Tverrpolitiske Liste fikk én ny stemme hver.

Partioppslutning i Evenes

26,8 %
225 stemmer
25,9 %
218 stemmer
23,1 %
194 stemmer
17,4 %
146 stemmer
3,4 %
29 stemmer
3,4 %
29 stemmer

Rådmannen bekrefter også at det foreligger en tellefeil til fylkestingsvalget.

– På fylket har vi 28 stemmer vi ikke kan gjøre rede for. Vi teller altså 28 færre stemmer enn vi gjorde på valgdagen.

Den nye omtellingen har ikke ført til en endring i mandater til kommunestyret eller på fylket.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier til NRK at de ikke kan kommentere det faktisk forholdet i Evenes.

Få stemmer avgjør

Den politiske situasjonen i Evenes var enda ikke avklart da nyheten om valgfeilen kom onsdag.

Høyre-ordfører Sisilja Viksund går av, og Høyre, Ap, og Evenes tverrpolitiske liste kommer ikke til enighet. Nå er forhandlingene lagt på is.

Valgforsker Jonas Stein fra UiT har regnet seg fram til at SV kun var fem stemmer unna å ta det siste mandatet til Ap.

Jonas Stein
Foto: Petter Strøm / NRK

– Det viser at 22 stemmer i Oslo ikke spiller så stor rolle. Men i en liten kommune som Evenes kan det ha vært avgjørende. Det er tette marginer om sistemandatet.

Kommunestyret i Evenes

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

PARTI
ENDRING

Evenes Tverrpolitiske Liste

5 mandater
Endring på+5 mandater

Arbeiderpartiet

5 mandater
Endring på+1 mandater

Høyre

4 mandater
Endring på−3 mandater

Senterpartiet

3 mandater
Endring på0 mandater

Fremskrittspartiet

0 mandater
Endring på−1 mandater

Sosialistisk Venstreparti

0 mandater
Endring på−1 mandater

Var urolig på valgkvelden

Hvis SV fikk det ene mandatet til Ap ville ikke lengre en av de mest sannsynlige koalisjonene - Ap og Høyre - hatt flertall.

SVs førstekandidat, Knut Erik Hansen, sukker da han hører nyheten.

– Vi fikk høre fra rådmannen at vi neppe ville kommet inn uansett. Om vi skal tro på det vet jeg ikke.

Knut Erik Hansen, Evenes SV

Listetopp Knut Erik Hansen (SV) sier han er skuffet over at kommunen ikke klarte å gjennomføre et ordentlig valg etter å ha kjempet for at kommunen skulle bestå.

Foto: Evenes SV

Han sier at de på valgdagen fikk høre om feil på stemmesedlene til SV.

– På valgsedlene hadde de satt et kryss bak ruta til andrekandidaten. Vi hadde forhåndskumulert begge. Vi lurte på om vi skulle klage, men ville ikke være dårlige tapere. Resultatet var uansett såpass klart.

– Det ga en indikasjon på at noe var galt. Da gikk varsellampa.

Hansen sier han er veldig skuffet over at det er usikkerhet rundt valget. Nå vil han ha omvalg.

– Hvis vi ikke tar omvalg vil noe bli hengende i lufta.

– Dere som ikke kom inn vil vel selvsagt ha omvalg?

– Ja, vi har jo ikke noe å tape på det. Men også for demokratiet sin del mener vi det er det eneste rette.

Ikke skjedd siden 1983

Det har kun skjedd fire ganger at man har hatt omvalg i Norge. Det bekrefter KMD.

Ved stortingsvalget i 1981 var det omvalg i både Buskerud og Troms.

I 1983 hadde vi våre eneste omvalg i på kommunenivå. Den gang var det gjort feil i Beiarn i Nordland og Torsken i Troms.

I Beiarn hadde navnet til Høyre-kandidat Ivar Rasmussen på 16. plass falt ut. Dermed måtte man ha et nytt valg.

Høyrevind og valgflesk i Beiarn

Slik så det ut da Høyre delte ut valgflesk til velgerne i Beiarn i 1983. Avisutklipp, Nordlandsposten.

Foto: Nordlandsposten

Også denne gang tyder det meste på at det har skjedd et uhell. Valgdirektoratet skal uansett etterforske hendelsen.

– Så langt er det ingen indikasjoner på bevist valgfusk, sier valgforskeren. Det har mest sannsynlig skjedd en menneskelig feil.

Feil på Høyre-sedlene i Beiarn fører til omvalg

I 1983 førte en feil på Høyres stemmeseddel til omvalg.

Foto: Nordlandsposten, redigering: Bjørn Bratz
Høyrevind og valgflesk i Beiarn
Foto: Nordlandsposten