Hopp til innhold

Fiskeriministeren sier ja til samfiske

Fiskeriministeren åpner for samfiske for sjarkfiskerne- håper samfiske kan øke både sikkerheten og lønnsomheten til havs.

Torskefiske Ålesund

SAMFISKE I VINTER: Allerede nå kan fiskerne på de minste sjarkene gjøre seg klar for samfiske på årets torskekvoter.

Foto: Terje Reite (NRK)

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

Foto: NRK

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen åpner for samfiske mellom sjarker under elleve meter nå i vinter.

Gjelder for båter under 11 meter

Det betyr at to sjarkfiskere kan slå båtkvotene sammen og rigge bare den ene båten for torskefiske:

– Det jeg nå foreslår er ei midlertidig ordning med samfiske på torsk for fartøy under 11 meter gjeldende for 2010, sier fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

Imøtekommer krav fra fiskerne

Norges fiskarlag har lenge krevd ei slik ordning, ikke minst av hensyn til sikkerheten ombord.

Når fiskeriministeren i dag kommer til Bodø har hun med seg ei gladnyhet til sjarkfiskerne. Nettopp Nordland fylkesfiskarlag har tidligere kommet med sterk kritikk av den nye fiskeriministeren fra Bindal. Og nå kommer hun dem altså i møte.

Fiskerne kan starte forberedelsene

Og sjøl om noen små formaliterer gjenstår kan de allerede nå starte forberedelsene for samfiske i vinter:

– To sjarker kan gå i lag og rigge den ene sjarken og fiske begge fartøykvotene på den ene sjarken, sier statsråden.

Samfiskerne må oppfylle mange krav

Det er de minste båtene under elleve meter som nå får gå sammen to og to uten at båtkvotene blir redusert. Fiskeriministeren setter også krav til dem som får samfiske for å unngå misbruk av den nye ordninga:

– Og alle begrensingene er nettopp for å unngå et omfattende kvoteutleie eller kall det hva du vil. Vi vil altså sette krav, men er samtidig opptatt av målene som er bedre lønnsomheten for sjarkfiskerne og bedre sikkerhet for dem som er ombord, sier Berg-Hansen.

Sjark

FARLIG LIV UTE PÅ HAVET: Sjarkfiskeren som er alene ombord har større risiko for at noe kan gå galt. Nå vil fiskeriministeren tillate samfiske slik at to fiskere kan fiske to kvoter fra samme båt.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Mer sikkert å være to ombord

Fiskerne har Norges farligste yrke, og særlig den som er helt alene ombord utesetter seg sjøl for stor risiko. Denne uka omkom en mann fra Møre i båten sin utenfor Andenes.

Nå håper fiskeriministeren at samfiske kan øke sikkerheten i kystflåten. For 49 ulykker de siste ti årene er for mye:

– Det er 49 for mange. Vi har ingen fiskere å miste. Så jeg håper absolutt at denne nye ordninga skal være et positivt bidrag når det gjelder sikkerheten, sier fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.