Derfor kan en tilståelse hjelpe overgrepsofre videre

En far er tiltalt for overgrep mot datteren (8), og en tidlig tilståelse kan gi ham lavere straff. – En tilståelse har som regel så stor betydning for offeret at dette forsvarer strafferabatten, sier tidligere tingrettsdommer.

Vitneboks

En tilståelse kan spare offeret for mye ubehag i vitneboksen, mener tidligere tingrettsdommer.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Før påske ble en far pågrepet i Bodø, siktet for å ha gjennomført flere overgrep mot sin åtte år gamle datter. Overgrepene skal ha skjedd mellom november 2017 og mars i år, og det ble også funnet overgrepsmateriale på mannens datamaskin.

Relativt tidlig i etterforskningen kom mannen med en tilståelse, noe som trolig vil gi ham en strafferabatt. Han har erkjent skyld i overgrepsmaterialet som ble funnet på hans datamaskin, og han erkjenner skyld for ett av overgrepene.

– For offeret kan det oppfattes som støtende at gjerningsmannen får strafferabatt fordi han tilstår. Men en tilståelse har som regel så stor betydning for offeret at dette forsvarer strafferabatten. Det gjelder særlig i overgrepssaker, sier tidligere tingrettsdommer Rune Lium.

Uvanlig tilståelse

Tor Haug forsvarer den overgrepssiktede mannen. Han forteller at det er svært uvanlig at en tilståelse kommer så tidlig som i denne saken.

– Det å forgripe seg på familiemedlemmer og være i besittelse av såkalt barnepornografi er svært skambelagt, noe som gjør at det er sjelden å få tilståelser på et så tidlig tidspunkt, sa Haug til NRK i forrige uke.

Rune Lium

Rune Lium jobber i dag som advokat i LO, men har erfaring som tingrettsdommer i blant annet straffesaker.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

– Kjempestor betydning

Rune Lium understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, men mener en tilståelse i denne typen saker innebærer at offeret for overgrepene blir trodd, og at gjerningsmannen tar ansvar for de overgrep som er begått.

– Det gjør jo at offeret slipper en del ubehag ved at retten setter spørsmålstegn ved hendelsen, sier han.

For beviskravene i straffesaker er sterke. Ved påstand mot påstand, skal enhver tvil komme den tiltalte til gode. Dersom den tiltalte nekter straffskyld, må fornærmede forklare seg for retten om overgrepene, og retten må ta stilling til om bevisene er sterke nok til domfellelse.

Kravet til at enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode gjør at mange fornærmede ikke opplever å bli trodd. Den rettslige prosessen oppleves ofte som svært krevende for de fornærmede i overgrepssaker, forteller Lium.

– Så jeg vil si at spesielt i overgrepssaker er det av kjempestor betydning at man får en tilståelse.

Anne Cathrine Præsteng

Bistandsadvokat Anne Cathrine Præsteng mener en tilståelse kan ha stor betydning for offeret.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Skambelagt

Bistandsadvokat Anne Cathrine Præsteng representerer offeret i den aktuelle overgrepssaken. Også hun mener på generelt grunnlag at en tilståelse kan få stor betydning for ofre i overgrepssaker.

– Det som mange av ofrene er opptatte av, er nettopp å bli trodd. Veldig ofte er det ord mot ord, og handlingen har ofte skjedd med kun mulig gjerningsperson og offer til stede, sier hun.

Politiadvokat Alf-Anton Røst forteller til NRK tirsdag formiddag at saken fortsatt er under etterforskning. Den siktede er varetektsfengslet i to uker mens saken etterforskes.