Hopp til innhold

Alvorlige lovbrudd i barnevernssak: – Barnet måtte flytte 15 ganger

Både den kommunale barnevernstjenesten og Bufetat brøt loven da et sårbart barn ikke fikk den omsorgen barnet hadde behov for.

Underdirektør i Skatt Nord, Merete Troli

Avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Nordland, Merete Troli. – Av de sakene jeg har vært borti er denne veldig alvorlig, sier hun. Her er Troli avbildet i forbindelse med en tidligere sak.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Både barnevernstjenesten i kommunen og Bufetat region nord, som er det statlige barnevernet, brøt loven på grunn av systemsvikt.

Det slår Statsforvalteren i Nordland fast etter et tilsyn i ei barnevernssak fra en kommune i fylket.

– Veldig alvorlig og spesiell sak

Saka handler om et barn som den kommunale barnevernstjenesten har hatt ansvaret for siden barnet var tre år.

– Systemsvikten har fått negativ betydning for barnet som har hatt et ekstra stort behov for en oppvekst med trygghet og stabilitet, heter det i rapporten.

Kjempa i fem år mot barnevernet.

NRK har tidligere fortalt om barn som er blitt svikta av barnevernet. Og som har opplevd å bli flytta mellom fosterhjem og institusjon.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Hun forteller at de fikk vite om saka da de var på tilsyn på en institusjon i Nordland i 2020.

– Vi fikk vite at barnet skulle flytte igjen og skjønte at alt ikke var som det skulle være. Derfor gikk vi inn i saka, og siden da har vi jobba med den, sier avdelingsdirektør Merete Troli hos Statsforvalteren til NRK.

Statsforvalteren fant at barnet har flytta mange ganger, først fra familien til beredskapshjem, fosterhjem og deretter til mange ulike barnevernsinstitusjoner over hele landet.

Barnet har i perioden mellom 2006 og 2020 flytta minst 15 ganger.

– Av de sakene jeg har vært borti er denne veldig alvorlig, spesiell og sjelden, sier Troli.

Troli: – Må ikke gjenta seg

Troli sier til NRK at dette er en svikt som ikke må gjenta seg.

– Denne saka viser hvor viktig det er å gjøre et godt og grundig arbeid fra starten av. Tida er viktig for barnet. Her var det lovbrudd tidlig, og det fikk store ringvirkninger, sier Troli til NRK-

Statsforvalteren skriver dette om årsakene til lovbruddene er blant annet:

  • Barnevernstjenesten sørga ikke for barnets medvirkning i sin sak i den grad loven krever.
  • Lovens krav til flyttevedtak ble ikke ivaretatt.
  • Planlegging og oppfølgning av saka har ikke vært forsvarlig.
  • Søknad om familiehjem/forsterket fosterhjem for barnet ble ikke behandla innen forsvarlig tid av Bufetat.
  • Barnevernstjenesten fikk ikke svar fra Bufetat på sin søknad og barnet fikk ikke tiltaket som var ansett å være til barnets beste.

Alvorlig systemsvikt

Statsforvalteren har konkludert med at det alvorlig systemsvikt i denne saka og ber nå både Bufetat region nord og den aktuelle barnevernstjenesten om å gjennomgå den nøye for å unngå at det skjer igjen.

– At dette dreier seg om et sårbart barn, med ekstra stort behov for trygghet og stabilitet. Systemsvikten har fått negativ betydning for barnets oppvekst, sier avdelingsdirektør Merete Troli i pressmeldinga fra Statsforvalteren.

Og hun legger til:

– Barnet har ikke fått oppleve et liv med stabile, trygge og nære omsorgspersoner rundt seg. Barnet har også mista muligheten til nær tilknytning til et lokalmiljø, til venner og til sin familie.