Barnevernssaker: Hva skal barn bestemme?

Barns rolle i foreldretvister og barnevernssaker sto i fokus på et seminar i Kristiansand tirsdag. Tre unge «barnevernsproffer» var med for å fortelle om sine opplevelser.

Barnevernsproffer

Madeleine (t.v.), Glorija og Fredrik er alle "barnevernsproffer" for Forandringsfabrikken, og fortalte om sine opplevelser som barn i systemet.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Uansett om du er fem eller femten så har du krav på å få vite hva som skjer i ditt eget liv, sa Madeleine fra scenen i Q42.

Hun er en av tre «barnevernsproffer» som deltok på seminaret. De er alle involvert i Forandringsfabrikken, som er en stiftelse som skal gi bedre systemer ved å samarbeide med barn og unge.

Barns rettsikkerhet er ikke godt nok ivaretatt i barnevernssaker. Det er konklusjonen etter at over tusen barn og unge, som har erfaring med barnevernet, er spurt. I dag fortalte noen av dem historien sin på et seminar i Kristiansand.

Midt mellom foreldre og advokater

Kristiansand tingrett og Domstoladministrasjonen hadde tatt initiativ til seminaret, som handlet om barns medbestemmelsesrett.

Under seminaret kom det frem resultater fra en spørreundersøkelse, som viste at barns rettssikkerhet ikke er godt nok ivaretatt i barnevernssaker, ifølge barn og unge selv.

– Der sitter mamma og pappa med hver sin advokat, barnevernet med sin advokat, tre dommere foran deg, og så skal du sitte i den lille vitneboksen i midten. Du skal høre på at de voksne krangler og prøve å forsvare deg, selv om du ikke har gjort noe galt, sier Glorija.

Seminar

Proffene kom med flere råd for bedre rettssikkerhet for barn.

Foto: Kari Løberg Skaar / NRK

Får snakke direkte med dommer

Deltakerne på seminaret var fra tverrfaglige miljøer innenfor politiet, domstolene, advokater, familievern og barnevern.

– Nå har vi lagt om praksisen de siste årene slik at barnet får snakke mer direkte med dommeren i foreldretvistsaker. Det er et viktig skritt i riktig retning. For oss dommere er det viktig å treffe barna, og ikke bare lese om dem på papirer, sier Anita Jarvoll Hekneby, som leder barnerettsgruppen i Kristiansand tingrett.