Datter anmeldte far for mishandling og seksuelle overgrep

Da politiet begynte å nøste i den omfattende saken på Helgeland måtte de sette av et eget team som jobbet fulltid med saken. Ifølge statsadvokat Erik Thronæs skal faren ha utsatt kone og barn for fysisk og psykisk mishandling i 30 år.

Statsadvokat Erik Thronæs

Statsadvokat Erik Thronæs tror deler av saken vil gå for lukka dører av hensyn til de fornærmede.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Saken kom til politiet på Helgeland i form av en anmeldelse fra en av døtrene mot far, skriver statsadvokat Erik Thronæs i ei pressemelding.

I går skrev NRK.no om far og hans to sønner som må møte i Alstahaug tingrett 5. september tiltalt for mishandling og seksuelle overgrep. Fire av familiens døtre skal ifølge Statsadvokatens tiltale ha opplevd seksuelle overgrep fra faren og brødrene sine.

– Tidlig i etterforskningen så politiet at det var snakk om påståtte overgrep og påstått mishandling gjennom flere tiår, og med mange involverte parter. Omfanget av saken var så stort at det var nødvendig å nedsette et eget team som jobbet full tid med saken, skriver Thronæs.

I tillegg til lokalt politi, har Kripos bistått og jobbet med det lokale teamet.

Far er varetektsfengslet

De tre tiltalte i saken har to forsvarere hver, men ifølge advokatene er det ingen av dem som erkjenner skyld. Den hovedtiltalte faren sitter varetektsfengslet.

– Årsaken til det er at vi frykter for fare for gjentakelse, sier Thronæs til NRK.

– Det er snakk om påståtte overgrep og mishandling i en periode på 30 år. Er dette en sak politi og barnevern har kjent med tidligere?

– Meg bekjent har ikke politiet vært kjent med anklagene i denne saken, når det gjelder barnevernstjenesten så må de svare for seg selv, uten at jeg vil gå noe mer inn på det nå.

NRK.no har vært i kontakt rådmannen i den aktuelle kommunen, de vil komme med et eventuelt svar på et senere tidspunkt.

Vurderer å lukke dørene

Ifølge statsadvokaten kommer deler av rettssaken til å gå for lukkede dører, av hensyn til de fornærmede, og ut fra sakens karakter. Det er satt av seks uker i retten til behandling av saken.

– På generell basis kan jeg si at dette er en tøff sak, sier Sigrun Dybvad, som er bistandsadvokat for flere av de fornærmede.