Bygger 60 nye studentboliger på Mo

Nord studentsamskipnad har i dag vedtatt å å bygge 60 nye studentboliger i Mo i Rana. Dette er de første studentboligene på Mo som ikke er private. – Vi har ansvaret fra Stjørdal til Stokmarknes, og Mo i Rana er et av studiestedene vi har manglet studentboliger. Det får vi gjort noe med nå, sier direktør Jacob Normann i samskipnaden.

Prosjekt Studentboliger Mo i Rana
Foto: Studentinord