Brua skal bort – snart må ungene ned på den trafikkerte veien

I Bodø er det store protester mot at barneskoleelever må krysse en svært trafikkert vei, selv om det i Bodø brukes milliarder på å utbedre trafikkløsningene i byen.

Hunstadkrysset - gangbru - fotgjengerovergang

I dag passerer skoleelevene veien trygt over en gangbru. Men i 2019 er den borte og elevene må ned på jorda og krysse veien via gangfelt.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Innfartsveien til Bodø er en jevn strøm av biler og er blant de mest trafikkerte og mest ulykkesutsatte strekningene i Nord-Norge.

Imidlertid skal alt snart bli så meget bedre, når store deler av riksvei 80 legges i tunnel.

Men en av løsningen som er valgt i veiprosjektet har ført til store protester fra foreldrene som hver dag sender skoleungene sine over Hunstadkrysset.

Skoleelev: – Det er jo livsfarlig

I dag krysser skolebarna på Hunstad den trafikkerte riksvei 80 trygt over en gangbru. Men brua skal vekk og Statens vegvesen vil at ungene skal krysse veien over gangfelt i stedet.

Markus Andre Nesje

Markus Andre Nesje.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Paro Nina Lyngmo

Paro Nina Lyngmo.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK
– Der tenker de at vi skal gå over. Det er jo livsfarlig. Det kommer jo masse biler, sier Markus Andre Nesje som er elev ved Alstad barneskole.

Han får støtte fra Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Alstad barneskole.

– Kombinerer vi litt stressede, morgentrøtte folk på tur til jobb med en uoppmerksom unge, kan uhell fort sett. Det er selvfølgelig helt uakseptabelt, sier Paro Nina Lyngmo, som er leder for FAU.

– Vurdert som en akseptabel løsning

I 2019 fjernes den midlertidige brua, som ikke er universelt utformet, over veien der det i dag passerer 20.000 biler i døgnet. Men når tunnelen er ferdig reduseres trafikken i det omstridte Hunstadkrysset til rundt 8000 biler i døgnet. Statens vegvesen mener derfor at et vanlig fotgjengerfelt er godt nok.

– I reguleringsplanen er dette vurdert som en akseptabel løsning, sier Odd Inge Bardal, prosjektleder i Statens vegvesen.

– Det var diskutert om det var behov for en gangbru eller en undergang. Det ble vurdert at man heller skulle ha kryssing over gangfelt. Vi skulle gjerne hatt helt trygge krysninger over alt, men det er ikke mulig, fortsetter han.

Planer for tunnel på riksvei 80 i Bypakke Bodø

Slik vil Hunstadkrysset se ut når utbyggingen av riksvei 80 er ferdig. Det er over her Statens vegvesen vil at elevene skal krysse veien.

Foto: Statens vegvesen

Vil vurdere sikkerheten på nytt

– Handler dette om penger?

– Det handler ikke bare om penger, men det er klart; det er ikke budsjettert med en gangbru, så vi må jo finne de pengene et sted i så fall, sier Bardal som understreker at det først og fremst er praktiske årsaker til at en gangbru eller undergang er valgt bort.

Odd Inge Bardal i Statens vegvesen

Odd Inge Bardal i Statens vegvesen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– En undergang er vanskelig å få til når tunnelen er ferdig. En gangbru har mange krav når det gjelder universell utforming og det er utfordrende, for da blir det krav til stigning og andre tilpasninger. Et annet moment er at de som krysser veien skal mange forskjellige steder, og en gangbru kan bli en omvei for mange og dermed ikke brukt.

Men Bardal forteller at Statens vegvesen nå på nytt vil vurdere sikkerheten rundt kryssingen av veien etter at foreldre og skole har engasjert seg.

Prosjektleder Odd Inge Bardal hos Statens vegvesen forteller om prosjektet.

SLIK BLIR BYPAKKE BODØ: Odd Inge Bardal hos Statens vegvesen gjennomgår prosjektet.