Bøter for sjikanering av ansatte

Statsadvokaten har gitt forelegg på ti tusen og fem tusen kroner til to personer i Mosjøen som står bak sjikane av barnevernsansatte.

Sjikaneplakater i Mosjøen
Foto: Knut Rindahl

Dermed har statsadvokaten overprøvd politiet på Helgeland, som tidligere henla saken under henvisning til ytringsfriheten.

Statsadvokat Jenny Sællegg er uenig med politiet og mener sjikanering på nett og på plakater er straffbar.

- Jeg mener at i dette tilfellet så er handlingen ikke vernet av ytringsfriheten. Jeg mener at man går for direkte på person, på en slik måte at man må si at straffeloven er brutt, sier Sællegg.

Sjikanert i månedsvis

Det var på nyåret at saken ble kjent i media. To barnevernsledere i Mosjøen ble hengt ut med navn og bilde på plakter og løpesedler i lokalsamfunnet.

Også på et nettsted ble de omtalt med navn og bilde i tillegg til en lite hyggelig tekst.

I Vefsn kommune mente de at påkjenningen for de ansatte og deres familier var så stor at de valgte å anmelde saken.

Men politiet på Helgeland landet på at såpass må de barnevernssantte tåle, og at ytringsfriheten står over straffeloven i denne saken.

Men det gjør den ikke statsadvokaten i Nordland i dag.

Overprøvde politiet

- I forelegget har jeg tatt ut siktelse etter to bestemmelser. Straffeloven sin bestemmelse om fredskrenkelse og også åndsverksloven sin bestemmelse om å offentligjøre et bilde uten å ha samtykke fra den det er bilde av.

Statsadvokaten i Nordland har altså tatt stilling til en klage fra Vefsn kommune. Nå må de to som har hengt opp plaktene der de barnevernsasnatte omtales på en sjikanerende betale bøter. Og de er forskjellige, på ti tusen og fem tusen kroner.

- Det er fordi jeg har siktet mannen for et noe mer omfattende forhold enn kvinnen. Og det går blant annet på bruk av nettet, sier hun.

Og det som har skjedd i Mosjøen er en alvrolig inngripen i privatlivet, sier Sellægg.

- Man kan gå langt i å kritisere en offentlig tjenesteutøvelse, men her mener jeg at man har gått for langt i å angripe personer direkte og ikke den offentlige myndighetsutøvelsen, sier hun.

Selægg har ikke tatt stilling til hva som nå skal skje med nettisden til mannen fra Mosjøen som mener barnevernet gjør en svært dårlig jobb.

Men hun forventer at den ulovlige aktiveitet på sidene opphører straks.

Viktig sak

Advokaten for de barnevernsasatte i Mosjøen , Karle Øvereng mener saken har en viktig prinsipiell betydning for hele landet.  

- Saken er ikke bare viktig for kommunen og de ansatte der. Sånn sett så håper jeg at denne saken kommer opp i rettsystemet, og jeg tror den vil gjøre det. Det kan være greit å få prøvd den i systemet for å se hvor grensen til ytringsfriheten opp mot slike hendelser som dette, sier Øvereng.