Bort med bamse

Fylkesmiljøvernsjefen i Nordland løfter en advarende pekefinger mot rovviltnemdas bjørnestrategi.

Bjørnen

JAGET VILT: Rovviltnemnda i Nordland er på kollisjonskurs med det nasjonale mål om ynglende bjørn.

Foto: Nævra, Arne / Nævra, Arne

–Det er et nasjonalt mål med to årlige ynglinger av bjørn i Nordland. For å lykkes med det burde vi hatt gjennomsnittlig minst tjue bjørn her i fylket, sier fylkesmiljøvernsjef Roar Høgset.

I dag er tallet på bjørn langt lavere.

Men store sauetap har fått rovviltnemnda i Nordland til å foreslå skarpere lut for å skille rovdyrene fra beitedyrene.

–Vi ønsker ikke ynglende bjørn i Grane og Hattfjelldal, sier lederen i nemnda, Ann Hege Lervåg, til NRK Nordland.

Åpner for bjørnejakt

–Vi vil at det skal bli lettere å ta ut bjørn på indre Helgeland, sier Lervåg, som i så fall åpner for lisensjakt på bjørn, siden det allerede i dag skjer skadefelling, det vil si felling av bjørn som har tatt beitedyr.

Fire bjørn i området

Men hvor mange bjørn er det i Hattfjelldal og Grane?

I 2009 kanskje fire dyr, basert på DNA-funn, ifølge rådgiver Øyvind Skogstad i Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Roar Høgsæt, Fylkesmiljøvernsjef, Fylkesmannen i Nordland

FLERE bjørn trengs i Nordland, hvis vi skal nå de nasjonale mål, fastslår fylkesmiljøvernsjef Roar Høgsæt.

Foto: Tor Odd Iversen / NRK

Og på spørsmål om hvor mange bjørn det er i Nordland, svarer Roar Høgset slik:

–Vi har stort sett hatt streifbjørner her, unge hannbjørner som kommer over fra Sverige. År om annet så er det gjerne mellom 2-3 og 6-7 bjørn som kommer innom Nordland i løpet av året.

Fra Rana til Rombaken

I forslaget til ny forvaltningsplan for rovvilt, foreslår rovviltnemnda et område for bjørn i Nordland i et smalt belte oppi fjellet langs svenskegrensa, fra indre del av Rana og nord til Rombaken. Samt ett mindre område ved svenskegrensa i Børgefjell.

–Uegnet for yngling

–Etter Fylkesmannens vurdering inneholder disse bjørneområdene lite areal som er egnet for yngling av bjørn, heter det i fylkesmannens faglige vurdering av nemndas forslag.

–Dersom det skal være påregnelig å nå det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for bjørn i nordland, er man nødt til å legge til rette for ynglinger i større områder med egnet habitat, heter det.

Hva syns du? Bør det jaktes på bjørn i indre Helgeland?