Hopp til innhold

Kommune åpner varslingssak etter diskusjon i sosiale medier

Ansatte i Bodø kommunes HR-avdeling brukte Facebook for å snakke ned en tidligere ansatt som nettopp har inngått forlik med kommunen. – Skulle ikke skjedd, sier kommunedirektør.

Faksimile1 - burchardt-oppfølging

Slik kommenterte de tidligere kollegaene til Elisabeth Aune Burchardt saken som endte med forlik - dagen etter at forliket var inngått.

Foto: Skjermdump Facebook

I forrige uke skrev NRK om tidligere HMS-rådgiver Elisabeth Aune Burchardt.

Hun mener hun varslet om kritikkverdige forhold i Bodø kommune, og hevder kommunen reagerte med å straffe henne.

De to partene møttes i retten, og ble til slutt enig om et forlik på 500.000 kroner til Burchardt.

Men dagen etter at partene hadde tatt hverandre i hånden og blitt enig om å legge saken bak seg, skjedde det noe et annet sted.

Fire ansatte ved HR-avdelingen i Bodø kommune samlet seg i festlig lag og logget seg på en offentlig Facebook-gruppe.

Skjermdump fra Facebook - i varslersak

KOMMENTARER: De tidligere kollegaene til Burchardt skrev blant annet dette i den offentlige Facebook-gruppa.

Foto: Skjermdump

Her engasjerte de seg i en debatt som omhandlet forliket, og skrev nedsettende kommentarer om Burchardt.

Burchardt selv sier det er tragisk.

– Jeg må heve meg over dette, og det er litt absurd, spør du meg. Jeg tenker at saken er ferdig når jeg tar rådmannen i hånden og går videre. Her er det noen som ikke har fått med seg noe.

Elisabeth Aune Burchardt

ABSURD: Elisabeth Aune Burchardt mener det er absurd at tidligere kollegaer skrev nedsettende kommentarer dagen etter at de la varslersaken bak seg.

Foto: Bente Johansen / NRK

Bodø Nu omtalte saken først.

Har opprettet varslingssak

Onsdag ettermiddag bekrefter Bodø kommune i en pressemelding at de har åpnet varslingssak.

Det skjer etter at partiet Rødt sendte en henvendelse til kommunedirektøren om diskusjonen i sosiale medier.

– Jeg ba straks Ernst & Young, som mottar varslingssaker for Bodø kommune, om en vurdering om dette var å betrakte som et varsel. Vi har i dag fått bekreftelse på at dette er et varsel, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.

Han legger til at at saken blir behandlet etter kommunens vedtatte varslingsrutiner.

Hugvik har selv vært i kontakt med de fire ansatte som diskuterte saken i sosiale medier.

– De beklager på det sterkeste at de deltok i den aktuelle meningsutvekslingen på Facebook. Dette skulle ikke ha skjedd og de er veldig lei seg for det inntrufne. De har heller aldri ment å uttale seg på vegne av HR-kontoret og Bodø kommune i denne meningsutvekslingen

Lover dårlig for fremtidige varslere

BI-Professor Stig Berge Matthiesen mener at saken ikke lover godt for fremtidige varslere i Bodø kommune.

Hvis varslere blir trakassert og hetset på sosiale medier, så vil andelen folk som varsler minke kraftig. Kommunen risikerer at en viktig kommunikasjonskanal går tapt, sier Matthiesen.

Stig Berge Matthiesen

LOVER DÅRLIG: BI-Professor Stig Berge Matthiesen mener dette lover dårlig for kommunen.

Foto: Torbjørn Brovold / BI

Det var tidligere rådmann Rolf Kåre Jensen som i rettsalen tok Burchardt i hånden og sa at nå skulle saken legges bak dem.

Den nye rådmannen, altså kommunedirektør Kjell Hugvik, sa til NRK før pressemeldingen ble sendt ut at meningsutvekslingen var gjort som privatpersoner.

De har deltatt i en meningsutveksling som privatpersoner og ikke uttalt seg på vegne av Bodø kommune, sier han.

Dét mener Hugvik at de etter reglementet i Bodø kommune har anledning til.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere nå.

– Jeg har bedt om at saken håndteres så raskt som mulig. Det vil ikke være riktig å kommentere denne saken ytterligere før en konklusjon foreligger fra Ernst & Young. Samtidig vil jeg understreke mine tidligere uttalelser om at det som framkom i den aktuelle meningsutvekslingen ikke representerer Bodø kommunes syn i saken

Kjell Hugvik

PRIVATPERSONER: kommunedirektør Kjell Hugvik sier at meningsutvekslingen var gjort som privatpersoner.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Det er imidlertid professoren Stig Berge Matthiesen fra BI uenig i.

– Med en gang ting legges ut på Facebook er det å betrakte som en offentlig ytring, og da skal man passe seg før det kan bli fortolket som en gjengjeldelse mot en varslersak, sier han.

Håper kommunen tar lærdom

Partiet Rødt sendte brev til kommunedirektøren, men bystyrerepresentant Synne Bjørbæk vil ikke uttale seg om saken.

Det vil derimot Espen Rokkan som sitter i bystyret for Høyre, og også leder kontrollutvalget. Han mener de HR-ansatte har opptrådt svært uklokt.

Min umiddelbare reaksjon er at jeg var ordentlig skuffet, sier Rokkan.

Espen Rokkan

UHELDIG: Espen Rokkan som sitter i bystyret for Høyre mener kommentarene i offentlig forum er uheldige.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han legger vekt på at et enstemmig bystyre har vært opptatt av at å skal skape en kultur i Bodø kommune hvor man skal kunne si i fra.

Jeg er redd for at en sånn sak skaper et inntrykk av at holdningene til Bodø kommune er i tråd med en del av signalene fra det private forumet.

Sladda uttdrag fra skjermdump fra facebook-tråd, varlsersak

KRITISK: Noen stemmer i den offentlige Facebook-gruppa stilte seg kritisk til kommentarene fra de tidligere kollegaene til Burchardt.

Foto: Skjermdump Facebook

Når noen jobber i personalledelsen i Bodø kommune viser så dårlige holdninger; hva sier det?

– Jeg vil presisere at jeg ikke tror dette er et uttrykk for holdningene til Bodø kommune. Men det er jo svært uheldig, og dette er menenesker som jobber med å håndtere noen av de mest utfordrende sakene på dette feltet, så det er skuffende.

Rokkan vil ikke stemple Facebook-kommenteringem som ulovlig, men mener kommunen må ta med seg lærdom av denne saken inn i måten saker blir behandlet fremover.