Hopp til innhold

Elisabeth mener hun var en varsler – inngår forlik midt under rettssak

Elisabeth Aune Burchardt mener hun varslet om kritikkverdige forhold i Bodø kommune, og at kommunen reagerte med å straffe henne. I dag inngikk hun forlik med kommunen.

Elisabeth Aune Burchardt

Tidligere HMS-rådgiver Elisabeth Aune Burchardt og Bodø kommune har inngått forlik i saken der kommunen ble saksøkt for påstått varsling og påfølgende gjengjeldelse.

Foto: Bente Johansen / NRK

Den mye omtalte varslingssaken i Bodø startet i Salten og Lofoten tingrett denne uka.

Men retten slapp å komme med sin dom. Partene har inngått forlik.

Nå betaler Bodø kommune Burchardt 500.000 kroner.

Mente hun varslet

Bakgrunnen for saken er at tidligere HMS-rådgiver Elisabeth Burchardt i 2018 skal ha varslet muntlig om det hun mente kunne være økonomisk mislighold.

Dette har kommunen avvist. Verken nærmeste leder eller assisterende rådmann oppfattet hennes henvendelser som varsling. Dermed har det ikke vært varslet, mener kommunen.

I november 2020 behandlet kontrollutvalget i Bodø en rapport de hadde bestilt av Salten kommunerevisjon.

Rapporten ga i sin helhet Bodø kommune kraftig kritikk.

Også denne rapporten er omtalt i forliket.

– Partene er videre enige om at det er uheldig at Salten kommunerevisjon i sin rapport ikke har snakket med flere ansatte på HR-kontoret i kommunen. Dette har ikke vært Burchardts ansvar, heter det.

Partene er fremdeles uenige

Elisabeth Burchardt sier til NRK at hun er godt fornøyd med forliket.

– Jeg synes saken ble godt belyst gjennom hovedforhandlingene, sier hun.

Advokat Tor Allstrin representerte Bodø kommune i retten.

– Man er fortsatt uenig om hva som har skjedd. Men på bakgrunn av at dette ville vært en sak hvor man risikerer fortsatt rettslig behandling i en ankedomstol, så ønsker kommunen å møte motparten, sier han.

– Så dette forliket er ikke en erkjennelse fra Bodø kommune at det var snakk om varsling?

– Man er uenig. Så tror jeg det er mange læringspunkter i saken for begge parter, sier han.

– Hvorfor må man til retten for å klare å komme til enighet?

– Det er et godt spørsmål. Jeg har holdt på med dette i over 20 år. Jeg tror det har med at saken modnes. Det handler om å se den andre parts ståsted. Det tror jeg begge parter har gjort.

Ikke uvanlig løsning

Det er ikke uvanlig at denne type saker ender opp med et forlik, skal vi tro advokat Eivind Arntsen.

Arntsen har omfattende erfaring innen arbeidsrettslige spørsmål. I tillegg er han redaktør for nettstedet Juridisk ABC.

– Vi vet fra rettspraksis at veldig mange saker blir forlikt før de kommer oppover i rettsapparatet, har Arntsen tidligere uttalt til NRK.

Også kommunens advokat er klar på at dette ikke er en uvanlig løsning

– KS-advokatene, som jeg leder, har veldig mange saker i løpet av et år. Av de løser man opp mot 80 prosent av sakene med forlik, sier han.

NRK har vært i kontakt med Salten kommunerevisjon, som sier de ønsker å gå igjennom innholdet i forliket før de gir en kommentar.