Hopp til innhold

Elisabeth mener Bodø kommune tok hevn – nå møtes de i retten

Var det et varsel og hevn? Eller var det en henvendelse og normal oppfølging?

Aune varslet kommunen, men ble ikke hørt.

Elisabeth Aune Burchardt tar sin tidligere arbeidsgiver Bodø kommune til retten. Hun mener at kommunen har utsatt henne for ulovlig gjengjeldelse etter en varslingssak.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Den mye omtalte varslingssaken i Bodø starter i Salten og Lofoten tingrett i dag. Her må retten ta stilling til to ting:

  1. Har Elisabeth Burchardt varslet?
  2. Hvis hun har det: Har Bodø kommune utsatt henne for ulovlig gjengjeldelse?

Mener hun varslet

Saken har vært mye omtalt. I fjor fikk Bodø kommune kritikk i en granskingsrapport, og tidligere år sto Elisabeth Burchardt fram hos NRK og fortalte sin historie.

Nå skal partene stå ansikt til ansikt i retten.

– Bakgrunnen for dette søksmålet er at vår klient, Elisabeth Buchardt, opplever å ha blitt utsatt for gjengjeldelse etter å ha varslet om kritikkverdige forhold i kommunen.

Harald Pedersen

Advokat Harald Pedersen representerer Elisabeth Aune Buchardt.

Foto: Arbeidsrettsadvokatene

Det sier Harald Pedersen, advokat hos Arbeidsrettsadvokatene. Han og kollega Lilly Elvekrok Agerup representerer Buchardt. De krever nå at kommunen må betale erstatning.

Avviser anklagene

Bodø kommune avviser alle anklager, og mener de må frifinnes.

– Denne saken handler om et krav om erstatning. Det forutsetter at saksøker er utsatt for gjengjeldelse.

Det sier Tor Allstrin, advokat og områdedirektør i KS. Han representerer kommunen.

Områdedirektør Advokatene i KS Tor Allstrin

Advokat Tor Allstrin representerer Bodø kommune.

Foto: KS

– Uansett hvordan man vurderer spørsmålet om varsling, så er hun ikke utsatt for gjengjeldelse. Dermed er det ikke grunnlag for erstatning. Bodø kommune må frifinnes, sier han.

Sjelden man vinner fram

– Det er sjelden vi ser at dette er noe man vinner fram med.

Det svarer advokat Eivind Arntsen på spørsmål om hvor vanlig det er at arbeidstakere vinner fram i saker om gjengjeldelse. Han uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke om denne saken spesielt.

Eivind Arntsen

Eivind Arntsen er advokat og partner i advokatfirmaet Brækhus.

Foto: BRÆKHUS

Noe av årsaken er at partene ofte blir enige utenfor retten.

– Vi vet fra rettspraksis at veldig mange saker blir forlikt før de kommer oppover i rettsapparatet. Det gjør at vi egentlig har ganske dårlig tallmateriale på hvor ofte en arbeidstaker vinner fram.

Arntsen har omfattende erfaring innen arbeidsrettslige spørsmål. I tillegg er han redaktør for nettstedet Juridisk ABC.

Mener hun varslet

Bakgrunnen for saken er at Burchardt i 2018 skal ha varslet muntlig om det hun mente var overfakturering fra bedriftshelsetjenesteselskapet Stamina Helse. Barnehager, skoler og andre virksomheter skal ha betalt for mye. Utbetalingen skal angivelig ha skjedd på grunn av en misforståelse.

Men det skal ikke være alt. I sluttinnlegget til retten skriver advokatfullmektig Lilly Agerup:

Elisabeth har blant annet varslet om habilitetsproblematikk, manglende prosesser, urettmessig håndtering av opplysninger i hennes personalmappe, feil behandling av hennes kritiske ytringer m.m.

Uenig

Dette avviser kommunen. Verken nærmeste leder eller assisterende rådmann oppfattet hennes henvendelser som varsling. Dermed har det ikke vært varslet, mener kommunen.

I sluttinnlegget skriver kommunens advokat:

... Burchardt ble lyttet til, og hennes innspill ble fulgt opp, og bidro også til en mer «nærgående» kontraktsoppfølging ... ... Å hevde at en ordinær oppfølging av oppgaver som ligger til stillingen er et varsel fremstår som konstruert ...

Kommunen avviser også de andre påstandene.

Gjengjeldelse fra kommunen

Burchardt mener at varslene hennes verken har blitt undersøkt eller håndtert. I sluttinnlegget skriver Agerup:

Elisabeth møter ingen vilje til at hennes varsel blir tatt på alvor, men får isteden gjentatte personalsamtaler der fokuset blir på henne som problem. Hun opplever over tid en arbeidsgiver som behandler henne dårlig, og som bidrar til å sette kollegaer opp mot henne. Hun får også fratatt oppgaver hun trives med og pålagt oppgaver hun ikke ønsker.

Bodø kommune avviser påstandene om gjengjeldelse på det sterkeste.

Oppfølging av Burchardt var godt innenfor ordinær oppfølging av en medarbeider. Hennes oppfatning av situasjonen i ettertid fremstår konstruert.

Gode regler for varsling

De siste årene har det kommet gode og detaljerte regler om varsling, mener Eivind Arntsen.

– Det var vanskeligere å være varsler hvis man går 15-20 år tilbake i tid. Det har skjedd mye på disse årene. Samtidig er det nok sånn at en del har litt for lett til å gripe til en anførsel om varsling. Det brukes nok i en del situasjoner hvor det ikke er reelt grunnlag for det.