Hopp til innhold

Ble helt «paff» etter møte med kulturministeren i Bodø

Både Trondheim og Bodø ønsker å bli europeisk kulturhovedstad, men bare én kan bli det. Denne uka avviste kulturministeren Bodøs søknad, før den i det hele tatt var sendt. Var det tilfeldig?, spør de seg i Bodø.

Stormen bibliotek i Bodø

I tre år har Bodø kommune jobbet for å kunne bli europeisk kulturhovedstad i 2024, slik Bergen var i 2000 og Stavanger i 2008. Men Trine Skei Grande er ikke imponert over planene.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Det har vært en underlig uke i Bodø.

Tirsdag meldte kulturministeren at Bodø ikke kom til å få 100 millioner kroner i støtte for å bli europeisk kulturhovedstad, fordi hun mente «søknaden var mangelfull». I Bodø trodde de ikke sine egne ører.

De hadde jo ikke sendt noen søknad til EU ennå. Hvorfor kom ministeren med denne beskjeden nå, bare dager før søknaden faktisk var klar?

I tre år har Bodø kommune jobbet for å kunne bli europeisk kulturhovedstad i 2024, slik Bergen var i 2000 og Stavanger i 2008.

I fjor godkjente EU-parlamentet Bodø som søkerby og siden har det vært jobbet for å kunne innfri alle de kravene som følger med.

Bodø trodde lenge de var alene i kampen om å bli Norges kandidat. Men nå kan de plutselig stå i åpen kamp med Trondheim, som selv vil søke i 2030.

Frem til for bare noen uker siden trodde Bodø de hadde Trondheim sin støtte til søknaden i 2024, men noe har skjedd.

Støtte med forbehold

For i et brev til kulturministeren datert 5. september, understreker ordfører Rita Ottervik at Trondheim kun støtter Bodø dersom det ikke kommer i konflikt med Trondheims egen søknad. Noe Bodøs søknad for 2024, vil gjøre.

Spørsmålet mange i Bodø nå stiller seg, er: Hvorfor har Trondheim tilsynelatende forandret mening, og hvorfor følte de et behov for å understreke dette overfor Trine Skei Grande?

Noen sier det rett ut, andre insinuerer det bare, men det mange i Bodø mener er følgende: Trine Skei Grande, som jo er fra Trøndelag, forsøker å utsette Bodøs søknad for 2024 – slik at Trondheim skal få muligheten i 2030.

Søknaden som aldri var sendt

Krangelen mellom kulturministeren og Bodø-miljøet startet for alvor 25. september.

Da ringte Trine Skei Grande til Avisa Nordland og NRK og fortalte at hun sa nei til Bodøs ønske om støtte på 100 millioner kroner for å bli kulturhovedstad.

Avslaget begrunnet hun med at søknaden ikke var godt nok utviklet og at finansieringsplanen var mangelfull. Blant annet manglet det en god plan for ringvirkninger og hvordan Bodø-miljøet skulle klare å skaffe 100 millioner kroner fra lokalt næringsliv.

Da NRK tok kontakt med Bodø kommune, hadde de ikke hørt om avslaget og forsto ikke helt hva som hadde skjedd.

Etter å ha undersøkt saken nærmere, skjønte de enda mindre. For søknaden Bodø skulle sende til EU for å bli prekvalifisert som søker, var ikke ferdig og hadde ikke blitt sendt. Finansieringsplanen var heller ikke i nærheten av å være ferdig.

– Det er helt uforståelig at de kan dra en slik konklusjon uten å ha fått en søknad fra oss, sier ordfører Ida Pinnerød.

Her startet altså forvirringen.

Vi skrur tiden tilbake til 4. september. Trine Skei Grande er i Bodø for å åpne Kulturrådets museumskontor Centrum Atrium.

Sto fast på at Bodø ville søke om å få status i 2024

Under dette besøket, inviterte Bodø Venstre ministeren til det som ble en halvtimes orientering om det pågående arbeidet med søknaden, ifølge Avisa Nordland.

NRK var ikke selv til stede, men har snakket med flere som var der, som beskriver møtet som «veldig rart» og at ministeren sa ting som gjorde at enkelte ble helt «paff».

Møtet denne tirsdagen blir beskrevet som uformelt.

Kultursjef Arne Vinje innledet, og han forteller at de ble bedt om å informere litt om hva som var status i Bodøs arbeid for å bli kulturhovedstad. Hvorpå rådmannen fremførte fire-fem plansjer.

– Trine Skei Grande ga i møtet uttrykk for at spørsmålet om 100 millioner i statlig støtte var vanskelig, og hun var opptatt av tidspunktet. Altså om Bodø heller kunne jobbe videre med søknaden, og søke senere.

Randolv Gryt (SV) svarte at kommunen stod fast ved at de ønsket å gå inn for å få status som europeisk kulturhovedstad i 2024.

– Hun kom da med den kommentaren til søknaden, at «hvis vi søkte, så ville vi stå i veien for Trondheim i 2030», forteller Gryt.

– Dette sa hun på en slik måte at jeg ble paff. Vi fortalte da at Trondheim har gitt sin støtte til vår søknad, noe hun virket veldig overrasket over. Det hun sa under møtet ble lagt merke til, uten at jeg tenkte noe videre over det da.

– Et rart møte

Biblioteksjef Trud Berg deler virkelighetsoppfattelsen til Gryt.

Hun beskriver i det store og hele det som et «veldig rart møte».

– Hun fortalte at hun nettopp hadde vært i et møte med trønderne, hvor det faktum at Bodøs søknad kunne lukke døra for Trondheim, hadde vært et tema. Jeg oppfattet det slik at hun hadde et behov for å åpne døra for Trondheim.

– Følelsen var at nå må vi passe på, for nå er det noe som skjer her. Vi måtte også vise fram det brevet vi hadde fått fra Trondheim, hvor de ga oss støtte.

Arne Vinje vil ikke spekulere i ministerens syn på Bodø som kulturhovedstad, men konstaterer at Bodø har fått et forsprang på mange andre byer.

Etter at Stavanger var kulturhovedstad i 2008, var det en lang periode hvor land utenfor EU ikke kunne søke. I 2014 ble det gitt signal om at land som Norge kanskje kunne få muligheten igjen, og i fjor fikk Bodø grønt lys om å søke.

– Vi har jobbet med dette i flere år, og har et godt forsprang. Men om vi ikke søker i 2024, så mister vi det forspranget.

Venstres Ida Gudding Johnsen var på plass som representant for lokallaget. Hun deler ikke oppfattelsen av at kulturministeren skal ha gitt et inntrykk av å fortrekke Trondheim foran Bodø, men at hun faktisk stilte relevante spørsmål rundt finansieringen.

– Det er udiskutabelt at det er knyttet betydelig risiko til både den statlige og private delen av budsjettet. Jeg er skuffet, men ikke overrasket. Signalene har hele tiden vært at vi må ha en bedre plan på finansieringa, sier Gudding Johnsen.

– Oppfatter at ministeren er innstilt på Trondheim

Brevet Trud Berg forteller at ministeren var så opptatt av å få se, er et brev fra Trondheim kommune datert 21. juni. Her uttrykker de sin støtte til Bodø.

Ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik, skriver her at «Trondheim kommune vil støtte Bodø», samtidig som hun gjør oppmerksom på at Trondheim også har besluttet å søke om å bli kulturhovedstad i 2030.

«Dersom Bodø ikke når opp i konkurransen vil Trondheim ønske å løfte fram sitt kandidatur», skriver hun.

– Vi oppfattet at hvis ikke Bodø fikk statusen, så ville de søke inn mot 2030. Og at de altså støttet vår søknad mot 2024, sier Randolv Gryt.

Det er dette brevet som får oppmerksomhet i møtet med Bodø kommune den 4. september. Ministeren blir opptatt av støttebrevet, og når det er datert.

– Jeg tenkte ikke så mye over det da, men når jeg nå ser avslaget i sammenheng med det vi hørte på møtet, oppfatter jeg det slik at ministeren på forhånd er innstilt på å støtte Trondheim og ikke oss. Jeg ser ingen annen forklaring på at dette kommer nå. Det hele er veldig spesielt, sier Randolv Gryt.

Trud Berg

I likhet med Randolv Gryt, satt Trud Berg igjen med mange spørsmål etter møtet med ministeren i Bodø den 4. september.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK Sápmi

Sender en presisering

Det som videre får politikere i Bodø til å stusse, er et brev som så sendes fra Trondheim-ordfører Rita Ottervik til Trine Skei Grande den 5. september.

Altså dagen etter at ministeren var på besøk i Bodø.

I dette brevet presiserer Ottervik at «i den grad vi kommer i konkurranse med hverandre, vi vil selvsagt stå på vår egen søknad».

Erling Moe, gruppeleder for bystyregruppa og kommunalråd i Trondheim, sier at det «naturligvis er viktigere at vi får det i 2030 enn at Bodø får det i 2024».

– Akkurat som jeg regner med at Bodø mener det er viktigere at de får det i 2024 enn at vi får det i 2030. Hvis det er slik at konsekvensen av at Bodø får statusen i 2024 er at vi ikke får det i 2030, så støtter ikke vi Bodø.

Men Trondheim ga jo sin støtte, vel vitende om at om Bodø fikk statusen i 2024, ville ikke Trondheim kunne få den seks år senere.

På spørsmål om hvorfor Trondheim uttrykte støtte til Bodøs søknad i utgangspunktet, svarer trondheimsordfører Rita Ottervik:

– Det kom et hyggelig brev fra min kollega (ordfører Pinnerød i Bodø, journ.anm.), og da fant vi grunn til å si at det er hyggelig at dere søker, samtidig som vi gjorde oppmerksom på at også vi ville søke. Så har ikke jeg oppfattet at vi har vært i noen form for konkurranse mot hverandre overhodet, sier Ottervik.

Rita Ottervik

Rita Ottervik sier de er mest opptatt av sin egen søknad, og at hun regner med flere byer vil melde seg på i konkurransen etter hvert.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Møtte departementet i august

I vår ba Trondheim om å få et møte med departementet for å få presentert sitt konsept, og dette fikk de anledning til i august, forteller Ottervik.

På spørsmål om Bodø var tema i dette møtet, svarer hun:

– Det ble ikke problematisert noe rundt Bodø sin søknad. Vi har kun konsentrert oss om å argumentere for vår søknad, og har ikke blandet oss oppi det som handler om Bodø.

– Noen uker etter møtet i august sendte vi over grunnlaget og det konseptet som vi muntlig hadde presentert. Da sendte vi også over kopi av den korrespondansen med Bodø, slik at departementet skulle få en oversikt over kommunikasjonen.

Brevet fra juni, det hvor Trondheim hadde uttrykt støtte, ble dermed lagt ved – sammen med nevnte presisering.

At datoen for dette skulle bli 5. september, dagen etter at statsråden hadde vært i Bodø, mener ordføreren, underforstått, altså beror på en tilfeldighet.

Tidlig ute med egen søknad

– Hvorfor fant du behov for å presisere at dere setter Trondheim først i en eventuell konkurranse mellom byene?

– Vi kunne latt være, men fant at det var ryddig å gjøre det, sier Ottervik, som avviser at presiseringen kom som et resultat av en forespørsel fra kulturministeren.

– Det er lenge til 2030. Hvorfor så ivrig etter å få presentert planene nå?

– Vi vedtok i fjor høst at vi ønsket å starte en prosess inn mot 2030. Vi har et jubileum på Stiklestad det året, og ser at nye Trøndelag region kan vokse godt ved å ha et prosjekt med 2030 som mål. Det er naturlig å starte nå som vi er et nytt felles fylke, og ha en langsikting tanke på det.

Snakket opp arbeidet til Trondheim

Tidligere i uka sa Trine Skei Grande til Avisa Nordland at Bodø kan søke igjen i 2027, i det som kan bli en mulig bykamp.

Hun benyttet samtidig anledningen til å snakke opp Trondheims søknad.

– Jeg vet at Trondheim skal søke for 2030 og de har allerede et godt fundament for sin søknad. Det er bare en by fra Norge som kan få innen 2030.

Ordfører Rita Ottervik sier de ikke har fått noen tilbakemelding fra departementet på det de presentere i august.

– Vi har jobbet med konsept og søknad en god stund, og får tro det er dette statsråden peker på. Hvis det er det får vi bare bukke og takke og tenke at vi er på rett vei, og så får vi legge oss i selene for veien videre.

Venstre

Kulturminister Trine Skei Grande (V) opplevde ikke at Trondheim var en støttespiller til Bodø da hun hadde et møte med trønderne noen uker før, forteller hun.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Ministeren: – Bodø har fått god og grundig behandling

NRK har sendt en rekke spørsmål til Trine Skei Grande.

Hun bekrefter at Trondheim var tema i møtet med Bodø den 4. september. På spørsmål om hvorfor hun var så opptatt av Trondheims søknad, svarer Grande:

– Det var ukjent for oss at Trondheim hadde støttet Bodø før vi kom i møte i Bodø 4. september. Den påstanden kom i konflikt med det Trondheim kommune hadde formidlet i møte med oss noen uker tidligere. Derfor var det viktig å vite om støtten til Bodø var signert før eller etter møtet i august.

Grande sier hun opplevde at «Bodø brukte Trondheim som støttespiller», og at dette ga et helt annet inntrykk enn det inntrykket hun hadde etter møtet med Trondheim noen uker før.

Da hun ikke oppfattet støtten fra Trondheim som spesielt tydelig, var hun opptatt av når brevet var datert, forteller ministeren.

– Jeg ba om å få se brevet Trondheim hadde sendt til Bodø, men fikk det ikke. Jeg ba derfor om å få det fra Trondheim kommune. Jeg spurte da også om politisk ledelse i Trondheim kunne bekrefte støtten til Bodø. Det ble da bekreftet at støtten var gitt med forbehold i egen søknad og de sendte så et brev for å bekrefte det.

Hun avviser at brevet fra Trondheim hadde noe å si for vurderingen som er gjort i departementet.

– Forstår ministeren at flere i Bodø stiller spørsmål ved hvorvidt ministeren egentlig heller vil fremme Trondheims kandidatur, og at Bodø dermed måtte få avslag?

– Nei, det forstår jeg ikke. Bodø har fått en grundig og saklig behandling.

Oppfordrer Bodø til å jobbe videre med søknaden

I Dagsnytt 18 onsdag beskyldte Skei Grande Bodø om å gå «i strupen» på departementet.

– Jeg er forundret over at kommunen velger å gå i strupen på oss når vi sier at dette er noe vi synes de burde jobbe videre med, og som ikke er grundig nok, sa Skei Grande på tampen av debatten.

Hun ga imidlertid ikke et klart svar på om hun vil vurdere Bodøs endelige søknad, som presenteres i dag.

Kulturministeren skriver i en annen e-post til NRK at Kulturdepartementet er opptatt av å være «tydelig i god tid», og at de «syns det er ryddig å signalisere statens ståsted før prekvalifiseringssøknaden ble levert enn etterpå».

– Jeg synes det er kjempebra at norske byer vil søke om å bli kulturhovedstad og i brevet vi nå sendte, skrev vi også at vi gjerne ser at Bodø søker senere år

– Men for å gi en avklaring har vi vurdert det underlaget vi har fått i sommer og sammen med regjeringen konkludert med at vi ikke anbefaler Stortinget å bevilge 100 millioner til Bodø som søkerby nå. Vi oppfordrer derimot Bodø til å jobbe videre med søknaden.

Dagens viktigste debatter, intervjuer og kommentarer direkte fra radiostudio.

Se debatten i Dagsnytt 18.