Bodø vil bli kulturhovedstad – kan koste 300 millioner kroner

Bodø fikk nylig grønt lys til å søke om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024. Men det stilles høye krav for å bli godkjent, og prislappen kan komme på flere hundre millioner.

Stormen bibliotek i Bodø

Stormen Bibliotek og Stormen konserthus, som ble åpnet i 2014, har blitt en viktig del av kulturtilbudet i Bodø. Nå vil byen søke om å bli europeisk kulturby i 2024.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Det har sine kostnader, men gevinsten er betydelig større – og det er det full enighet om blant europeiske kulturhovedsteder og i Stavanger. Vi fikk mye mer igjen enn det vi la inn i ressurser og økonomi i den prosessen, forteller kultursjef Rolf Norås, som stod i spissen da Stavanger ble europeisk kulturby i 2008.

I juni ble det klart at Bodø kan søke om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024, etter at EU-parlamentet godkjente byen som søkerby.

Kultursjef Arne Vinje i Bodø kommune erkjenner at han har dratt i gang et ambisiøst prosjekt. Likevel tror han Bodø er en god kandidat til å søke – på tross av at byen bare har litt i overkant av 50.000 innbyggere.

Arne Vinje

Kultursjef Arne Vinje i Bodø kommune står i spissen når byen sender inn sin søknad om å bli europeisk kulturby i 2024.

Foto: Kristine Hoff / NRK

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å styrke attraksjonen til Bodø og Nordland. Det har sin bakgrunn i at vi mener at Bodø og Nordland, og landsdelen, har noe å tilby den europeiske befolkningen.

For tiden arbeider to personer i kommunen med prosjektet, men kultursjefen forteller at de er i gang med å involvere kulturlivet og andre aktører.

Dersom Bodø blir valgt ut som europeisk kulturby i 2024, vil det ifølge Vinje bli behov for et team på 30-50 personer som arbeider fast gjennom året.

– Må organiseres godt

Ulf Hallan var med i kulissene da Litauens hovedstad Vilnius søkte om å bli kulturhovedstad i 2009. Før det arbeidet han både for Nordland Musikkfestuke og Nordnorsk Lederutvikling i Bodø.

Ulf Hallan

Tidligere ordfører Ulf Hallan i stiftelsen Nordland Musikkfestuke, er bekymret for om Bodø klarer å organisere kulturhovedstadsprosjektet godt nok.

Foto: Privat

Han tror kulturhovedstadsprosjektet vil bidra til å sette Bodø på kartet, og er både stolt og nervøs på Bodøs vegne for at de nå er godkjent som søkerby.

– Å bli kulturhovedstad er et gigantprosjekt, og det oppstod en god del konflikter i Vilnius som gikk på uenighet om hva midlene skulle brukes til. Derfor kreves det en veldig god organisasjon som er stabil og ledet på en god måte, påpeker han.

Omfattende kriterier

Veien til å få status som europeisk kulturby er lang, og listen over kriteriene søkerne må oppfylle er omfattende. Norås i Stavanger kommune forteller om en lang og krevende prosess før de ble kulturby i 2008.

– Det var en grundig og møysommelig prosess, og fra vi fikk oppdraget med å lage søknaden, gikk det fire år til vi fikk den endelige beslutningen, sier kultursjef Rolf Norås i Stavanger kommune.

Der ble over 1100 store og små arrangementer gjennomført, til en prislapp på 300 millioner kroner. I Bodø er prisen på prosjektet foreløpig ikke satt.

Ny by, ny flyplass

STORE PLANER: Bodøs planer om å bli kulturhovedstad er en del av planene rundt «nye Bodø» som blant annet involverer en helt ny flyplass som skal stå ferdig i 2024. Dagens flystripe skal flyttes to kilometer lenger sør, og vil frigi arealer til å bygge en helt ny bydel som ifølge forstudien kan bidra til kulturutvikling.

Foto: BODØ KOMMUNE