Biskop Fredrik Grønningsæter er død

Fredrik Grønningsæter, biskop i Sør-Hålogaland fra 1982 til 1992, er død. Grønningsæter døde torsdag, skriver avisa Vårt Land. Han ble 92 år gammel. – Med ham har Den norske kirke mistet en markant profil, heter det i et minneord fra Andreas Aarflot, tidligere biskop i Oslo og kollega med Fredrik Grønningsæter gjennom hele sistnevntes bispetid.