Bilister må varsle om elgpåkjørsler

Mange bilister kontakter verken politi eller viltnemnd om de kjører på elg, og flere ganger opplever instansene trafikkskadde dyr som det ikke har blitt meldt i fra om. – Det er nok store mørketall, sier lensmann Morten Hole.

Morten Hole om elgpåkjørsler

Lensmann Morten Hole frykter store mørketall i mangel på rapportering av elgpåkjørsler.

Foto: NRK

Man antar at omkring 4000 elg skades eller drepes i trafikken hvert år. Av disse blir ikke alle rapportert til de rette instansene.

Lederen i Viltnemnda i Bodø, Johan Bakke, ber folk melde fra til politi eller viltnemnd selv om dyret ser uskadd ut.

– Om man ikke melder fra er det en straffbar handling, forteller han.

Mørketall

Også politiet har satt fokus på at flere trafikanter må gi beskjed om de støter på en elg eller et anna dyr langs veien.

– Det er viktig å si fra slik at Viltnemda får forsikret seg om dyret er skadet eller ikke. Vi risikerer store lidelser hos dyr som ikke blir kontrollert, sier lensmann i Evenes, Tjeldsund og Skånland Morten Hole til avisa Fremover.

Hole forteller at politiet ofte får inn meldinger fra publikum om at de har sett skadde dyr i skogen.

– Det er ikke sikkert at alle disse er påkjørt, men det er nok store mørketall med tanke på antall påkjørsler. Dessverre, sier han til avisa.

Plikt

Lederen i Viltnemnda i Bodø, Johan Bakke, sier til NRK at det ikke skjer så alt for ofte at bilister kjører på et dyr uten å si i fra.

Men han kan ikke understreke nok viktigheten av rapportering.

– Enhver som kjører på et dyr har plikt til å melde i fra. Mange er bare så vidt borti dyret og tror derfor det er i orden å ikke kontakte oss eller politiet, men det er feil. Når vi får beskjed om at et dyr kan ha blitt skadet, kan vi holde det under oppsyn. Slik kan vi fastslå om skaden vil bedre seg eller om den vil bli verre.

– Hva bør vi gjøre som trafikanter?

– Hvis man er borti dyret skal man stoppe og undersøke. Det enkleste er å ringe politiet, så kontakter de Viltnemnda.

E6 i Norland flest påkjørsler

Snørike fylker er spesielt utsatte for elgpåkjørsler, og blant annet langs E6 inntreffer det mange ulykker i året.

Langs E6 i Nordland ble i alt 113 elg rapportert påkjørt i løpet av 2011, noe som gjør strekningen til den hyppigst ulykkesrammede veien i Norge når det kommer til elgpåkjørsler.

Av kommuner i landet lå Kongsvinger på topp med 35 trafikkdrepte elg i 2011. Deretter fulgte Ringsaker med 33 drepte og Aurskog-Høland med 26. I Bodø kommune ble 17 elg meldt drept samme år.

Av kommuner med flest påkjørsler av elg i 2011, toppet Elverum statistikken med 35 rapporterte påkjørsler, tett fulgt av Eidskog med 30 påkjørsler. Grane kommune hadde i alt 21 rapporterte påkjørsler i 2011.

Ikke straffbart å si i fra

Mange bilister vegrer seg nok litt for å ringe politiet om en elg eller et annet dyr har blitt skadd i et sammenstøt.

Bakke kan fortelle at det ikke er ulovlig å kjøre på en elg, det er ulovlig å ikke melde fra.

– Viltnemnda eller politiet vil ikke straffe en sjåfør som ringer inn. Dette er for å registrere, sjåføren har ikke gjort noe galt, avslutter Bakke.