Hopp til innhold

Beskylder OLF for manipulering

Fiskere mener at Oljeindustriens Landsforening (OLF) har misbrukt en rapport fra Havforskningsinstituttet om seismikkskytingen i Lofoten og Vesterålen.

Torskefiske

RASENDE FISKERE: Fiskere mener at Oljeindustriens Landsforening har misbrukt rapporten fra Havforskningsinstituttet om seismikkskytingen i nord.

Foto: Colourbox.com

– OLF manipulerer informasjonen og opptrer på en måte som er fornærmende overfor oss fiskere, sier fiskeskipper Nils Myklebust på telefon fra fiske i Barentshavet.

Les også: Fisken ble ikke skremt

Jaget bort

Myklebust har selv opplevd å bli jaget bort fra fangstområdene utenfor Lofoten/Vesterålen på grunn av seismikkinnsamlingen. Han ble glad da fiskernes egne erfaringer fra både Haltenbanken og Vesterålen om seismikkskytingens skremmeeffekt på fisken ble vitenskapelig dokumentert.

Les også: Bellona fnyser av seismikkrapport

– Det vi er bekymret for er livet i havet. Oljevirksomhet utenfor Lofoten/Vesterålen og på Mørebankene kan vi derfor ikke akseptere. Når vi opplevde en reduksjon i fangstene på 50 prosent som følge av seismikkskytingen, betyr det at OLF kaller oss for løgnere, sier Myklebust.

– Bagatelliserer

Også Norges Fiskarlag reagerer. Generalsekretær Jan Skjærvø sier at OLF vanskelig kan tas alvorlig. Han viser til Havforskningsinstituttets rapport som forteller om en nedgang i leveringer av sei i Lofoten og Vesterålen sommeren 2008 på 45 prosent.

– Min oppfatning er at oljeindustrien bagatelliserer saken. Også tidligere har OLF trukket konklusjoner som har stått i kontrast til erfaringene som fiskerne har høstet, sier Skjærvø.

– For langt

Forsker Aud Vold ved Havforskningsinstituttet, som har skrevet rapporten, forstår godt at fiskerne ikke kjenner seg igjen i OLFs konklusjoner.

– OLF trekker dette for langt. De bagatelliserer funn som er gjort og nevner ikke at dette kun er analyser som er gjort på kommersielle fangstdata, sier Vold til NTB. Både nedgangen i garnfiske og reduksjonen av seifangster er så godt som oversett av OLF, ifølge Vold.

Havforskningsinstituttet arbeider nå med en mer omfattende rapport basert på såkalt følgeforskning sommeren 2009, på feltet der seismikkskytingen har foregått.

– Imøtegår myten

Marinbiolog Egil Dragsund i OLF mener at Havforskningsinstituttets analyse motbeviser den utbredte oppfatningen av at seismikk skremmer bort all fisk fra fiskefeltene i lang tid.

Dragsund sier at han har holdt seg til Havforskningsinstituttets egen rapport og pressemelding. Havforskningsinstituttets konklusjon er at det, med unntak av garnfiske etter sei og hyse, ikke kan dokumenteres påvisbare negative effekter av seismikkinnsamlingen.

– Jeg ser ingen grunn til å endre eller trekke tilbake OLFs pressemelding, sier Dragsund.