NRK Meny
Normal

Fisken ble ikke skremt

Det kan ikke påvises negative effekter av seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen sommeren 2008.

Geo Pacific

IKKE SKREMT: Ingen negative effekter av seismikkskytinga utenfor Vesterålen og Lofoten i fjor, sier Havforskningsinstituttet.

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

Det var en nedgang i seifisket på 45 prosent fra 2008 sammenlignet med de to årene før

Det er konklusjon fra Havforskningsinstituttet , som har analysert data over leverte fangster i Lofoten og Vesterålen sommeren 2008.

Unntaket er garnfiske etter sei og hyse. Her ble det tatt mindre fisk, men det kunne ikke dokumenteres noen nedgang i sei- eller hysefangstene for de andre redskapstypene.

Havforskningsinstituttet har gjennomgått databasene over fangster som ble levert mens Oljedirektoratet samlet seismiske data i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 20. mai til 15. september i 2008.

Ingen endringer

Ifølge rapporten ble det ikke påvist endringer i fangsratene for torsk, lange, brosme og kveite, mens det for uer og breiflabb syntes å ha vært en økning mens seismikken pågikk.

Fangstratene for garnfiske av sei og hyse ble redusert, men det kunne ikke dokumenteres noen nedgang i sei- eller hysefangstene for de andre redskapstypene (line, juksa og snurrevad). Nedgangen i seifangstene var størst i Vesterålen og utenfor Senja.

Mars 2010

Havforskningsinstituttet arbeider nå med et omfattende datamateriale fra et stort forskningsprosjekt i forbindelse med Oljedirektoratets 3D-seismiske datainnsamling utenfor Vesterålen sommeren 2009. Resultatene fra dette prosjektet vil bli offentliggjort innen første mars 2010.