NRK Meny

Beskatning av rederivirksomhet

Norges særordning for beskatning av rederivirksomhet er i dag blitt godkjent av EØS-tilsynet ESA for ti nye år. Norges skatteordning fritar skipsfart for alminnelig inntektsskatt. I stedet betaler rederiene skatt basert på fartøyenes tonnasje, noe som gir en betydelig lavere rate, det skriver de i en pressemelding.