Ber samferdselsministeren om hjelp

Varaordfører Jonny Rinde Johansen (H) i Øksnes kommune har bedt samferdselsministeren se på mulighetene for å påvirke en bevilgning av øremerkede midler i størrelsesorden 35 mill. til opprusting av den eneste innfartsåren til Øksnes, over Frøskelandsfjellet. I dag er veistandarden så dårlig, at næringslivet taper titalls millioner kroner årlig.

Møte med Samferdselsministeren
Foto: Privat