Ber om full frifinnelse

Forsvarer Nils Aga ba om full frifinnelse for sin klient og klandrer helsevesenet.

Nils Aga

Nils Aga, som forsvarer den drapstiltalte 43-åringen, ber om full frifinnelse av sin klient.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Den drapstiltalte 43-åringen som tok livet av Ann Mari Solås bør frifinnes for kravet om overføring til tvungent psykisk helsevern, krever Aga i sin prosedyre.

- Tiltalte har jo allererde innrømmet skyld. Subsidiært bør tiltalte anses på mildeste måte, sa Aga.

Klandrer helsevesenet

Aga sa i sin prosedyre i Salten tingrett at dersom tiltalte hadde tatt medisinen sin så hadde ikke drapet skjedd. Han klandret videre helsevesenet for dårlig oppfølging.

- Det må finnes en måte å få tiltalte til å ta medisinen sin regelemessig på uten at mannen dømmes til tvungent helsevern, sa Aga.

- Retten skal ta seg i akt for å gi tvungen psykisk helsevern. Han er blitt bedre i fengselet, og aksepterer selv at han har vrangforestillinger, sa Aga.

- Kun tre uker innelåst

Hverken aktor, bistandsadvokater eller forsvarer har bestridt at tiltalte var psykotisk da drapet ble begått. Dermed kan han ikke settes i fengsel. Alternativet er behandling. Den kan enten skje som riksadvokaten har innstilt på - tvungen psykisk helsevern. Men behandlingen kan også skje frivillig, og da kan han frivillig legge seg inn på institusjon. Eller få behandling hjemme.

- Forskjellen er at med tvang må han være der i minst ett år. Hvis han behandles utenfor, for eksempel hjemme, kan hjemmetjenesten følge ham opp to ganger om dagen. Det er ikke store forskjellen. Uansett - det er kun de tre første ukene at tiltalte må være innelåst dersom han blir dømt til tvungen psykisk helsevern. Så teoretisk kan han få permisjon etter tre uker og kunne dra hjem, sier Aga.

Forsvareren ber også retten om å ta hensyn til at hans klient har vært vel et halvt år i fengsel.

- Min klient har allerede sittet i varetekt i et halvt år. Skal han ikke få fradrag for dette?

Hvordan kan dette gjøres, spør dommeren.

- Hvis det kan tas hensyn til at han ikke bør være i Bodø, bør man også kunne ta hensyn til at han allerede har vært i fengsel et halvt år, sa Aga.

Frifinnes for erstatningskrav

Aga krever også at den drapstiltalte 43-åringen frifinnes for kravene fra de etterlatte.

- Tiltalte har ikke penger, sier Aga.

- Det blir direkte støtende for de etterlatte, og også for samfunnet, om ikke drapsmannen skal ha regressansvar, sier Guldbakke.

Ba om unnskyldning

Etter Agas prosedyre fikk tiltalte ordet, som han benyttet til å be de etterlatte om unnskyldning.

- Selv om jeg er en drapsmann, har jeg bedt Herre Jesus Kristus om tilgivelse. Jeg ber de etterlatte om unnskylding og ber Herren hjelpe dem i deres motgang. Jeg håper det går bra med dem i fremtiden, sa den tiltalte.

Retten er klar med dom neste tirsdag 12.mai 2009. Dommen blir forkynt for tiltalte i Bodø fengsel.