Aktor ber om flere års fengsel for brannstiftere

Aktor ser svært alvorlig på brannstiftelsene i Vefsn, og legger vekt på at bare en person viser tegn til anger. Aktor ber om straffeutmålinger på inntil fire år og åtte måneder.

Rettsaken i Mosjøen, fire branntiltalte ungdommer
Foto: Hedda Rumohr Berge / NRK

Fire ungdommer står tiltalt etter mordbrannparagrafen i Alstahaug tingrett i Mosjøen for 13 ildspåsettelser. Retten har brukt fire dager på saken, og torsdag er det prosedyrer.

Åtte ungdommer var i utganspunktet tiltalt for en rekke branner. Fire av ungdommene har fått såkalte tilståelsesdommer. De fire andre har denne uken måttet forklare seg i tingretten.

– Svært alvorlig

Brannene i Vefsn som de fire er tiltalt for skjedde over en periode på flere måneder, og skapte stor frykt blant befolkningen i Vefsn. Dette ble lagt vekt på i aktors prosedyre.

– Generelt må hver enkelt brann vurderes individuelt. Saken er unik. Vi har aldri opplevd en liknende sak. Brannstiftelser har en streng strafferamme, og ofte står det store verdier på spill. Det samme gjelder faren for at liv kan gå tapt. Saken er svært alvorlig, og må straffes på en streng måte, sa aktor Kåre Skognes da han innledet prosedyrene.

De to boligene i Kirkegata 50 i Mosjøen

20-åringen forklarte at han brukte diesel og en lighter da han tente på det gamle trehuset (t.v.) i Kirkegata 50 B i sentrum av Mosjøen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

13 brannspåsettelser

Aktor gikk gjennom alle brannene da han prosederte i retten. På den måten knyttet han de tiltale til brannene, og hvilken rolle hver enkelt hadde.

De to kjæresteparene som står tiltalt var ute og kjørte natt til 6. mars. Da oppdaget de en brann på Olderskog utenfor sentrum av Mosjøen, og slik fikk de ideen om å tenne på diverse ting, forklarte de i retten.

Skognes mener at selv om de to mennene står bak påtenningen av de fleste brannene må også dé to kvinnene regnes som å ha medvirket til brannene, og at de må har forstått hvilke konsekvenser dette ville få.

– Brannene førte til at det ble en slags unntakstilstand, og hele deres hensikt var å skape frykt. Det er kun èn av de fire som viser antydning til anger, sier Skognes.

Ber om 4 år og 8 måneder for 19-årig mann

Aktor mener den tiltalte 19-årige mannen er den store pådriveren, og at han bør straffes hardest.

– Han har stilt bil til disposisjon, og lagret stjålet bensin som ble brukt til brannstiftelser. Han tvang andre til å være med på brannstiftelser. Han skal dømmes for to grove skadeverk, to tilfeller av forsøk på grovt skadeverk, seks tilfeller av skader og et grovt tyveri, sier Skognes.

Han var litt usikker på straffeutmålingen, men tok utgangspunkt i fem års fengsel.

– Han har innrømmet deler av saken, og jeg havner derfor på en påstand på fire år og åtte måneders fengsel.

Kjersti Bjerkes hus På Olderskog

STO IMOT BRANNFORSØKET: Dette huset på Olderskog ble forsøkt påtent i mars i år.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Påstand om 2,5 år for 20-åring

Den 20-årige mannen har innrømmet forholdene. Aktor mener at han i flere tilfeller har vært presset til å tenne på. Aktor ber om to og et halvt års fengsel, der seks måneder er betinget.

Påstand for kvinne på 18

Aktor Kåre Skognes mener den 18-årige kvinnen har en noe mer tilbaketrukket rolle, men ber likevel om streng straff.

– Men etterhvert ser jeg ikke så stor forskjell. Hun var under 18 år i gjerningsøyeblikket. Jeg mener likevel at hun må straffes, og ber om at hun dømmes til tre års fengsel, der to år og tre måneder gjøres betinget.

Påstand for kvinne på 19 år

Aktor mener at den andre kvinnen som er tiltalt også har hatt en mer tilbaketrukket rolle.

Skognes sier han derfor har endt opp med et forslag om fengsel i to år, hvor ett år gjøres betinget.