NRK Meny
Normal

Ville lage helvete for brannvesenet – nå må de i fengsel

I retten forklarte ungdommene at de tente på for å lage et «helvete for brannvesenet». Nå er alle fire ungdommene dømt til fengsel for å ha startet 13 branner i sentrum i Mosjøen.

Alle de fire tiltalte i brannstiftersaken i Mosjøen, dømmes til fengsel for ildspåsettelsene fra januar til mars i år. Til sammen forårsaket de fire ungdommene på 20 og 19 år skader for nesten sju millioner kroner.

Det to mennene får henholdsvis tre år og sju måneders fengsel, og to år og seks måneders fengsel. Den ene kvinnen er dømt til fengsel i henholdsvis to år, der ett år og fire måneder gjøres betinget, mens den andre får ett år og seks måneder fengsel, hvorav 12 måneder gjøres betinget.

For begge de to kvinnene er det snakk om prøvetid på tre år.

Den ene av mennene fikk ett år mindre enn det som aktor la ned påstand om. I mildeste laget, mener politiadvokat Kåre Skognes.

– Dommen for mild

– Etter mitt syn er dommen for den ene som retten har lagt til grunn er hovedmannen bak brannene for mild. Nå skal dommen leses og gjennomgås skikkelig, så får vi komme tilbake til dette overfor statsadvokaten og riksadvokaten, sier Skognes.

Dommen legger vekt på at ildspåsettelsene var planlagt og gjennomtenkt. Også brannen i Kirkegata 6, en brann som kunne spredt seg til flere hus og skapt en livsfarlig situasjon. Heldigvis oppdaget en nabo brannen, og fikk slukket den før katastrofen inntraff.

I dommen heter det at «retten er ikke i tvil om at de to hovedtiltalte har opptrådt forsettlig. Retten viser til at de begge planla brannstiftelsen, og at den opprinnelige avtalen var at det var leilighetsbygget som skulle påtennes og at alle fire skulle lage et helvete for brannvesenet.»

– «Artig» om flere hus tar fyr

Den ene av de tiltalte skal i politiavhør forklart at dert kunne vært «artig» om flere hus tok fyr.

Retten viser også til at 20-åringen lurte på om de skulle dra tilbake å slukke brannen fordi det kunne bli en mordbrann, fordi husene sto så tett i området. Det gjorde de imidlertid ikke.

Spenning i hverdagen

Tingretten mener de fire har opptrådt som en homogen gruppe. «For å skape spenning i hverdagen har de startet branner for å se hva som skjedde i samfunnet rundt dem», heter det i dommen.

Ved straffeutmålingen legger retten vekt på at brannene verken var umotiverte innskytelser eller utslag av ruspåvirkning, men godt planlagte og gjennomtenkte. Tidlig i hendelsesforløpet ble det stjålet store mengder bensin.

«Ved skadeverk av et slik farlighetsgrad veier allmennpreventive hensyn tungt. Ildspåsettelse av bolighus er en meget alvorlig forbrytelse hvor det er nødvendig med en streng reaksjon», heter det i dommen fra Alstahaug tingrett.

13 branner

Totalt sto fire ungdommer mellom 17 og 20 år tiltalt for til sammen 13 branner i byen, men bare to av dem for forsøk på mordbrann. De to mennene som sto tiltalt for forsøk på mordbrann innrømte flere av brannene erklærte ikke straffskyld da rettssaken startet i Mosjøen 21. november.

Bakgrunnen er at de tente på et hus i Kirkegata 6. mars, en brann som kunne spredt seg til flere hus og skapt en livsfarlig situasjon. Heldigvis oppdaget en nabo brannen, og fikk slukket den før katastrofen inntraff.

– Ville lage et helvete

Dommer Geir Lindahl spurte hvorfor ungdommene kjørte rundt kveld etter kveld og tente på.

– Vi ville lage et helvete for brannvesenet, forklarte 20-åringen, som er en av de hovedtiltalte.

Ungdommene forklarte at planen var å tenne på gjenstander i nærheten av bebyggelse, og både søppelcontainere, en brakkerigg, en tresjark, et varelager og busskur ble flammenes rov. Men natt til 6. mars i år, gikk ungdommene hakket lenger, og tenkte på et bolighus i Kirkegata i Mosjøen sentrum.

Dette var nabohuset til en eldre kvinne som lå og sov bare to-tre meter fra brannstedet. Ved en tilfeldighet ble brannen oppdaget av en forbipasserende, som slokket brannen før den spredte seg.

Skyldte på hverandre

I retten var ikke 19- og 20-åringen enige om hvem sin ide det var å tenne på. De to guttene skyldte på hverandre, og de to jentene støttet kjærestene sine.

Rettsaken i Mosjøen, fire branntiltalte ungdommer

ALVORLIG SAK: – Disse ungdommene satte mennesker i farlige situasjoner. I tillegg skapte de redsel og uhyggestemning, sa aktor Kåre Skognes (t.v.) i Alstahaug tingrett i Mosjøen i dag.

Foto: Hedda Rumohr Berge / NRK