Ber helseministeren gripe inn i omstridt ambulansekutt

Tross høylytt kritikk fra politikere og fagfolk står Nordlandssykehuset på sitt. Fremskrittspartiet i Nordland mener sykehuset gambler med folks liv og helse, og krever at statsråden kommer på banen.

Dagfinn Olsen, gruppeleder FrP

Gruppeleder i Nordland Frp, Dagfinn Olsen, mener helseministeren må gripe inn og stanse det omstridte sparetiltaket i ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Nå må Bent Høie engasjere seg, og fortelle sykehusledelsen at liv og helse er viktigere enn økonomi, fastslår gruppeleder i Nordland Frp, Dagfinn Olsen.

Han er svært kritisk til at Nordlandssykehuset nekter å bøye av for kritikken som er kommet i forbindelse med det omstridte sparetiltaket som er drøyt to uker gammel.

Tiltaket innebærer at ambulanser kan bli tatt ut av drift ved sykefravær blant ansatte. Siden sparetiltaket ble innført forrige mandag er fem ambulanser tatt ut av tjeneste.

– De gambler med folks liv og helse. Det er ikke intensjonen bak helseforetakene, sier Olsen.

Hevder det er uforsvarlig

Han føyer seg dermed inn i rekken av kritikere. Bare den siste tiden har kommunepolitikere, regionråd, fagfolk og fylkestinget bedt sykehuset gå tilbake på ordningen.

Senest i går uttalte anestesioverlege Stig Arild Stenersen til NRK at kuttene var uforsvarlig.

– I ytterste konsekvens kan det være forskjellen på liv og død, sa han.

Dagfinn Olsen viser til at samme ordning ble prøvd ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Etter kun fire måneder ble det lagt på is for noen uker siden.

Randi Angelsen

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset sier forsvarligheten vurderes nøye.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Nordlandssykehuset bør nå se til Tromsø. Man trenger jo ikke å finne opp kruttet på nytt. Når noen har prøvd dette allerede og funnet ut at det ikke var forsvarlig, så bør man faktisk lytte til dem og stoppe dette før det går liv, hevder gruppelederen i Frp.

Nordlandssykehuset sier til NRK at sparetiltaket skal evalueres på et styremøte i mai.

– Det blir gjort en nøye vurdering i hvert enkelt tilfelle. Dersom det ikke anses som forsvarlig, skal heller ikke ambulanse tas ut, sa kommunikasjonssjef Randi Angelsen til NRK i går.

– Bør se på foretaksmodellen

Ifølge vedtaket skal det ikke leies inn vikar på overtid dersom en av de to ambulansearbeidere på en bil blir syk eller har annet fravær.

Totalt skal sykehuset spare inn 6,4 millioner kroner i ambulansetjenesten.

– Det kan ikke være sånn at det bare er økonomer som skal bestemme, sier Olsen.

– Hva mener du helseministeren bør gjøre?

– Han bør fortelle styret i helseforetakene at det er folks liv og helse som er viktigst. Forstår de ikke det, så får man heller se på hele foretaksmodellen.

NRK har vært i kontakt med Helsedepartementet for å høre hvordan de vurderer kritkken som er kommet mot sykehusets tiltak.

– Kvalitet og tilgjengelighet i ambulansetjenesten er viktig. Jeg forutsetter at Nordlandsykehuset følger opp og sørger for et forsvarlig tilbud, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie i en epost.

Created by InfoDispatcher

Nordlandssykehuset skal totalt spare inn 6,4 millioner kroner i ambulansetjenesten. Anestesioverlege Stig Arild Stenersen er sterkt kritisk til at ambulanser kan bli tatt ut av drift ved sykefravær.