Bedre karakterer i flere fag

Årets avgangselever har litt bedre karakterer enn fjorårets kull, viser årets karakterstatistikk fra grunnskolen. Årsaken til økningen på 0,4 grunnskolepoeng fra i fjor, er at karaktersnittet i flere standpunkt- og eksamenskarakterer har økt svakt. En økning på 0,4 grunnskolepoeng tilsvarer en økning i karaktersnittet fra 4,08 til 4,12. For det enkelt fag er det snittkarakteren til eksamen i matematikk som endrer seg mest fra i fjor, fra 2,9 til 3,3.