Hopp til innhold

Bane NOR legger over én million på bordet til strakstiltak på Nordlandsbanen

– Denne situasjonen kan ikke vedvare lenger, konstaterer områdedirektøren.

Den 1. januar 2018 krevde Nordlandsbanen 6 nye dyreliv.

Allerede på årets første dag ble seks nye dyr påkjørt.

De siste ukene har rapportene om reinpåkjørsler langs Nordlandsbanen vært mange. Ved årets slutt hadde hele 514 dyr hatt et ublidt møte med tog langs den 730 kilometer lange jernbanestrekninga.

Nå kjører togene med redusert hastighet over totalt 35 kilometer, fordelt på fire strekninger – noe som gir store forsinkelser for både gods og folk. I går var eksempelvis kveldstoget fra Mosjøen til Bodø over to timer forsinket.

Områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR kaller situasjonen ekstraordinær, og gir tydelig uttrykk for at dette er en situasjon som ikke kan vedvare mye lenger.

– Nedsatt hastighet er et tiltak som i utgangspunktet skal brukes over korte strekninger og i korte perioder, men nå har vi hatt veldig dårlig punktlighet på Nordlandsbanen helt siden de første påkjørslene fant sted rundt 22. november.

– Vi skal levere en jernbane som togselskapene kan kjøre på, slik rutene er satt opp. Når vi ikke klarer det er vi nødt til å ta grep, sier Brækkan.

Millionbeløp til helikopterbruk

Derfor har Bane NOR nå lagt i overkant av én million på bordet, slik at tre av 11 reinbeitedistrikt langs Nordlandsbanen kan ta i bruk helikopter for å få reinen bort fra linjene, forteller Brækkan.

Banesjef Thor Brækkan, Ofotbanen

Områdedirektør Thor Brækkan.

Foto: Jernbaneverket

Fra før har de en avtale med fire reinbeitedistrikt om støtte til helikopterbruk til en kostnad på cirka 600.000 kroner.

– Det vi har sett den siste tiden har vi ikke opplevd på flere år, sier han, og viser til «toppåret» 2010 hvor i overkant av 600 tamrein ble påkjørt.

Ifølge områdedirektøren er årsaken blant annet at flyttinga av rein sør for Mosjøen, mot kysten, ikke gikk som planlagt. Blant annet som følge av dårlig vær og endringer i beiteforhold.

– Hvem har ansvaret for at denne situasjonen har oppstått?

– Det er viktig at reineierne gir oss beskjed når det kan være rein langs linjene. Samtidig skjønner vi at det kan være vanskelig å forutse alt bestandig. Vi ser vel at begge parter har rom for forbedringer.

Håper på normalsituasjon innen en uke

Avdelingssjef Steinar Westerberg i Mattilsynet sier de er sterkt bekymret over at antallet påkjørte rein på Nordlandsbanen i fjor økte – etter flere år med nedgang.

– Vi har store forventninger til at de ulike aktørene nå setter seg sammen, og finner langsiktige løsninger som medfører at vi hindrer lidelser hos dyrene. Vi vil følge opp dette mot de ulike aktørene fortløpende.

Thor Brækkan i Bane NOR bekrefter at de nå har daglig kontakt med reineierne, og at håpet er å være tilbake i en normalsituasjon innen en uke.

Han forteller videre at det er planlagt totalt 27,5 kilometer med reingjerder langs de mest utsatte strekningene i perioden 2018-2019, og at en ny handlingsplan mot dyrepåkjørsler for perioden 2018–21 er under planlegging.

– Her vi vil se på andre typer tiltak også, som varsling og overvåking.

blod_spor
Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK