Hopp til innhold

Frifunnet for dyreplageri etter stor aksjon – dømmes likevel for brudd på røktingsplikt

Krabbeteinene til Arctic Sea Harvest stod i havet i flere måneder uten å bli røktet. Nå er krabbefiskeren frifunnet for dyremishandling. Likevel dømmes han for ikke å ha røktet teinene i en annen aksjon i juli samme år.

Kystvakten. tokt våren 2020. arctic sea harvest. teiner.

Etter at Fiskeridirektoratet gjennomførte en aksjon mot rederiet gjorde de funn av store mengder dyr.

Foto: Kystvakten

Innehaveren av rederiet Arctic Sea Harvest er frifunnet for dyremishandling etter en aksjon i mai 2020. Retten mener at tiltalte ikke har brutt Dyrevelferdsloven eller at de har opptrådt forsettlig eller uaktsomt.

Under et tokt i mai 2020 hentet Kystvakten og Fiskeridirektoratet opp om lag 800 teiner som hadde ligget i sjøen i altfor lang tid.

I etterkant av aksjonen anmeldte Mattilsynet selskapet Arctic Sea Harvest for dyremishandling.

Nå er det frifunnet på dette punktet i tiltalen.

Krabbefisker Christopher Stuart Macallister i Vestvågøy, Arctic Sea Harvest.

Krabbefisker Christopher Stuart Macallister i Arctic Sea Harvest, sier gjennom sin advokat at han er lettet over frifinnelsen.

Foto: Privat

– Min klient er lettet over frifinnelsen. Saken er prinsipiell og han har opplevd at han er en brikke i et politisk spill omkring dyrevelferd. Dommen viser i klartekst at han ikke handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, sier tiltaltes forsvarer Øyvind Sterri til NRK.

Likevel dømmes krabbefiskeren for å ikke ha overholdt røktingsplikten og for overtredelse av reglene for landings- og omsettingsopplysninger.

Bakgrunn

I slutten av 2019 satte selskapet ut omtrent 1030 krabbe- og snegleteiner i områdene Bodø, Meløy og Gildeskål. Teinene stod urøktet i perioden fra de ble satt ut til Fiskeridirektoratet gjennomførte toktet i mai året etter.

I retten har tiltalte forklart at han gjennom hele sommeren og høsten 2019 hadde fisket etter kongesnegler og taskekrabber og at han hadde teinene ute hele perioden. Teinene ble satt ut på nytt i desember 2019 før tiltalte tok juleferie.

Den 11. desember 2019 fikk fartøyet en skade som gjorde det udyktig til bruk på sjøen. Fartøyet ble slepet for utbedring av skaden, men det var kø for reparasjoner.

Resultatet ble at selskapet ikke hadde mulighet til å ta opp teinene. Da koronapandemien kom gjorde det i tillegg at det var vanskelig å få tak i mannskap.

Tiltalte sendte et brev til Fiskeridirektoratet etter å ha fått forhåndsvarsel om pålegg om å fjerne teinene. Her ba han om forståelse for situasjonen knyttet til skadene på båten og mangelen på mannskap.

Den 7. april ga Fiskeridirektoratet et pålegg om fjerning av teiner, her ble fristen satt til senest den 4. mai 2020. Tiltalte har forklart at han aldri mottok dette vedtaket om pålegg om fjerning, noe retten støtter.

Toktet

I perioden 7.–9. mai gjennomførte Fiskeridirektoratets sjøtjeneste et tokt for å ta opp de aktuelle teinene.

Selv om alle teinene var utstyrt med fluktåpning, ble større arter sperret inne, uten mulighet for flukt.

Steinbit fanget i ulovlig teiner på Helgeland.

Bildene viser noen av funnene som ble gjort under Fiskeridirektoratets tokt i mai 2020.

Foto: Kystvakten
MISHANDLET: Kystvakten og fiskeridirektoratet fant torsk, krabbe, kongesnegler, steinbit (bildet), kråkeboller og sjøstjerner på til sammen et tonn, som de kastet ut i havet igjen.

I etterkant av aksjonen gikk daværende fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) hardt ut mot funnene og kalte det sjokkerende.

Ingebrigtsen er forelagt påstandene om at tiltalte har vært en brikke i et politisk spill. Han ønsker ikke å kommentere uttalelsen.

291 av teinene var snegleteiner og omfattes derfor ikke av siktelsen om brudd på Dyrevelferdsloven.

Selv om krabbene i de 502 krabbeteinene omfattes av Dyrevelferdsloven, var det ingen røktingsplikt for krabbeteiner i perioden teinene fangstet. Røktingsplikt for krabbeteiner trådte i kraft først den 1. juni 2020.

Retten mener at tiltalte har handlet i strid med aktsomhetsbestemmelsen i Dyrevelferdslovens paragraf 3, men at det ikke er tilstrekkelige holdepunkter for å konkludere med at selskapet har handlet grov uaktsomt.

Derfor frifinnes selskapet for brudd på Dyrevelferdsloven.

Dømt for brudd på røktingsplikt etter lovendring

Etter endringen i røktingsplikten den 1. juni 2020, gjennomførte Fiskeridirektoratet nok et tokt. Her ble nesten 300 teiner beslaglagt.

Tiltalte har forklart i retten at han ikke var klar over at teinene stod ute, fordi han trodde samtlige teiner ble tatt opp i forbindelse med aksjonen i mai samme år.

Krabbefiskeren har forklart i retten at han mottok et brev fra Fiskeridirektoratet i juni om at det fortsatt stod omtrent 300 teiner i sjøen som ikke ble tatt opp under toktet.

I brevet fikk han frist for å ta opp teinene. Tiltalte søkte om dispensasjon fra røktingsplikten, men fikk avslag på dette.

Derfor mener retten at tiltalte var kjent med at teinene stod ute etter den 1. juni og at han hadde ukentlig røktingsplikt på disse. Retten lander på at tiltalte dømmes for brudd på røktingsplikten i Havressurslovens paragraf 61.

Videre dømmes tiltalte også for et annet forhold fra sommeren 2019.

Her har han unnlatt å sørge for at det umiddelbart ble utstedt sluttsedler ved landing av fisk til selskapet Arctic Harvest i perioden 21. juli til 13. august 2019. Sluttsedlene ble først utstedt i september.

Tiltalte er idømt en bot på 20.000 kroner.

Statsadvokatene i Nordland sier de ikke ønsker å kommentere saken da de ikke har sett dommen. Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Fiskeridirektoratet.