Mattilsynet anmelder rederi i Lofoten for dyremishandling

Funnet av 800 teiner som hadde blitt liggende i havet i månedsvis, skapte sterke reaksjoner. Nå varsler Mattilsynet anmeldelse.

Steinbit fanget i ulovlig teiner på Helgeland.

Disse bildene har fått flere til å reagere.

Foto: Kystvakten
MISHANDLET: Kystvakten og fiskeridirektoratet fant torsk, krabbe, kongesnegler, steinbit (bildet), kråkeboller og sjøstjerner på til sammen et tonn, som de kastet ut i havet igjen.

På et tokt i mai hentet Kystvakta og Fiskeridirektoratet opp om lag 800 teiner som hadde ligget i sjøen i altfor lang tid. Fisk og sjødyr hadde gått i teinene, og fiskeriministeren kalte det dyremishandling.

Alle teinene tilhørte rederiet Arctic Sea Harvest, og opphentingen ble beskrevet som et av de største Fiskeridirektoratet hadde gjort.

Rederiet selv kalte det et unntakstilfelle og beklaget at teinene hadde blitt liggende for lenge i havet.

Organisasjonen Dyrenes Rett anmeldte selskapet 14. mai. Også Fiskeridirektoratet har sagt at de vurderer å gjøre det samme.

Nå kan Arctic Sea Harvest bli straffet, etter at Mattilsynet sier at de går til anmeldelse.

Har studert bilder

Seniorinspektør i Mattilsynet i Midtre Hålogaland, Terje Skomsvold, sier at de har vurdert saken grundig ut fra dyrevelferdsloven.

– Vi har satt oss inn i alle dokumenter og bilder, video og så videre fra fiskeridirektoratet, og vi finner at det er grunn til anmeldelse for brudd på dyrevelferdsloven i denne saken.

Han viser til flere paragrafer i dyrevelferdsloven: 3, 14 og 20.

– På hvilket grunnlag går dere til anmeldelse av selskapet?

– Når teiner står uten tilsyn så lenge, så vil det i alle fall medføre en fare for unødvendig dyrelidelser for fisk og krabbe i dette tilfellet. Det at de blir stående innestengt over lengre tid.

– Betydelig lidelse

Han beskriver det som en «relativt stygg sak».

– For fisk og krabber som går i teinene vil det medføre en betydelig lidelse, slik som vi ser det.

Terje Skamsvold er seniorinspektør i Mattilsynet i Midtre Hålogaland.

Terje Skamsvold er seniorinspektør i Mattilsynet i Midtre Hålogaland.

Foto: Mattilsynet

– Ut ifra det bakgrunnsmaterialet vi har fått kan det se ut som om denne typen praksis ved å la teinene stå i havet over lengre tid, er noe som har skjedd over flere år, og det kan også se ut som om teinene har stått ganske mange måneder uten noe form for røkting av gangen.

Han sier videre at det ikke er vanlig at tilsynet går til anmeldelse for brudd på dyrevelferdsloven på denne måten.

– Alle fiskeslag er innbefattet av dyrevelferdsloven, men vi har kanskje ikke brukt loven tilstrekkelig i forhold til å ivareta deres interesser. Fokuset har kanskje ikke vært der.

– Når leverer dere anmeldelsen?

– Vi sitter og gjør siste finpuss på den nå, så den blir levert i løpet av dagen eller senest mandag. I første omgang nå vil anmeldelsen rette seg mot rederiselskapet. De som har drevet det aktuelle fisket.

Beklaget

Advokat Bjørn-Ivar Bendiksen i advokatfirmaet Sands representerer selskapet. Men de visste ikke om anmeldelsen da NRK ringte fredag ettermiddag.

Vi har ikke fått beskjed fra politiet eller Mattilsynet. Det er politiet som viderebringer en slik beskjed. Det kan ta litt tid. Antakeligvis vil vi kunne lese anmeldelsen neste uke og si noe mer om saken da, sier Bendiksen.

I en pressemelding 13. mai beklaget daglig leder i Arctic Harvest og Arctic Sea Harvest, Ilone Giske.

Her skrev hun at de jevnlig foretar røkting og flytting av sine teiner, og at situasjonen som oppstod var et unntakstilfelle. Hun pekte også på «krevende måneder for rederiet».

– På grunn av kollaps i det europeiske markedet, havari på fartøy samt utenlandske leieskipper underlagt reiserestriksjoner på grunn av korona.

Vil endre regelverket

Etter NRKs omtale av saken, har fiskeriministeren sagt at han vil endre regelverket.

Det ble gjort 1. juni.

Det er ikke såkalt røkteplikt på taskekrabbe slik det er på fangst av kongekrabbe, og det er dette fiskeriministeren har endret på: