Ansatte reagerer på ulovlige arbeidsforhold i ambulansetjenesten

Ambulansepersonell i Nord-Norge klager over uholdbare arbeidsforhold når de er på vakt. Nå skal Arbeidstilsynet granske forholdene ved en rekke ambulansebaser.

Ambulansetjenesten i Bjerkvik

De tillitsvalgte mener HMS-tjenesten i helseforetakene ikke fungerer, siden gjentatte klager ikke fører til endringer i arbeidssituasjonen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Både i fjor og i år har Arbeidstilsynet mottatt en rekke klager fra verneombud, tillitsvalgte og ansatte i ambulansetjenesten over hele Nord-Norge. Det skjer etter at de ansatte opplever at det ikke nytter å ta opp forholdene internt.

Blant annet ved Universitetssykehuset Nord-Norges stasjon i Bjerkvik er lokalene uholdbare, ifølge de ansatte.

– Det mest akutte er brannsikkerheten som ikke er ivaretatt på forsvarlig vis. For eksempel med brannvarsling, branncelle på soverommene, rømningsplan og rømningsvei, sier verneombud Christer Havnø.

Nedstøvet utstyr

Verneombud Christer Havnø

Verneombud i Bjerkvik, Christer Havnø.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Verneombudet trekker også frem at deling av garasje med brannvesenet skaper mye ekstraarbeid med tanke på å holde medisinsk utstyr i orden.

– Miljøet her er ikke så rent som vi ønsker, for å ha det hygeniske i orden. Utstyret står utsatt til og støves ned, og da må vi bruke mer tid før det kan brukes, forteller Havnø.

– Får dette konsekvenser for pasientene?

– Det kan gjøre det, men vi sørger for at det ikke skjer. De ansatte her legger stor stolthet i å passe på at dette ikke går ut over pasientene, og da får vi en tyngre jobb, sier han.

I tillegg til bygningsmessige forhold på ambulansestasjonene, trekkes lange vakter og brudd på hviletidsbestemmelser frem som et stort problem.

Besøker stasjonene

Denne uken skal Arbeidstilsynet granske forholdene ved ambulansebasene i Ofoten og Sør-Troms. Tilsynet skal besøke stasjonene i Gratangen, Bjerkvik, Narvik, Tysfjord og Ballangen, for å se hva som kan gjøres for å løse problemene.

– Det som går igjen i klagene vi har fått er lokalene de jobber i. For eksempel at inneklimaet er dårlig, støy, soveromsforhold, garderober og deling av garasje med brannvesenet, sier seniorrådgiver Jon Helge Vaeng fra Arbeidstilsynet.

– Helseforetakene er jo enig med de ansatte i flere av forholdene det klages på, men de følger ikke godt nok opp når problemene tas opp, og begrunnelsen er gjerne at det ikke finnes penger til å gjøre noe med det, sier Vaeng.

Verneombud Christer Havnø

Verneombud Christer Havnø i garasjen som ambulansetjenesten deler med brannvesenet.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Må rydde opp

Under stasjonsbesøkene skal Arbeidstilsynet snakke med både lederne og de ansatte om hvordan de opplever arbeidsmiljøet og hvordan HMS-reglene fungerer. Vaeng forventer at det kommer konkrete løsninger på bordet i etterkant.

– Finner vi ut at det er nødvendig å gjøre tiltak, kan vi gi pålegg til helseforetakene. Følges de ikke opp kan vi gi døgn- eller ukesbøter til påleggene er etterkommet, sier Vaeng.

Universitetssykehuset Nord-Norge vil ikke kommentere saken før rapporten fra Arbeidstilsynet er klar om noen uker.