Antallet omkomne i trafikken i nord går ned, men antallet skadde øker

En felles innsats i både skolen, politiet og vegvesenet gir resultater. I Nordland har ikke så få personer omkommet i trafikken på over 60 år. Likevel går antallet skader opp, noe som bekymrer vegvesenet.

Minnesmarkering trafikkofre Bodø

Også til neste år blir det minnemarkering for drepte og skadde i trafikken. Bildet er tatt ved en tidligere markering i Bodø.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

17 personer har mistet livet i Nord-Norge i trafikken i 2017, som er to færre enn i fjor. For Nordland sin del er det åtte som har omkommet, et tall som ifølge Statens vegvesen ikke har vært lavere på over 60 år.

Over de siste tiårene viser trenden at antallet drepte i trafikken i Nord-Norge går ned.

– Det viser at innsatsen mot trafikkulykker virker og at 0-visjonen er oppnåelig. Samtidig forteller tallene at det er nødvendig å jobbe kontinuerlig for at ingen skal miste livet eller bli hardt skadd i trafikken, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Ingen syklister eller fotgjengere har mistet livet i trafikken i Nord-Norge i 2017. Det er også fjerde året på rad at ingen barn under 12 år er involvert i dødsulykker.

Selv om dødsulykkene har gått ned, øker antallet ulykker med personskade. Tallet for Nord-Norge i 2016 var 358 skadde, mens i 2017 venter man opp mot 400.

– Dette er urovekkende og en utvikling vi må følge nøye, sier Torbjørn Naimak.

Økt innsats fra politi og vegvesen

De siste årene har antallet omkomne i trafikken gått ned over hele landet. Det blir ifølge vegvesenet for enkelt å tillegge det forhatte veisaltet æren alene for nedgangen.

Ifølge avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Statens vegvesen, er det en rekke tiltak som har bidratt til færre dødsfall, fra at barn får god trafikkopplæring i barnehagen, bedre trafikkopplæring, flere kontroller og fysiske tiltak i form av nye veier og gang- /sykkelveier.

Kjell Skjerve

Avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Statens vegvesen synes det er viktig å huske at selv om dødstallene går ned, sitter fremdeles pårørende og sørger over de åtte som døde i Nordland i år.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– I tillegg har også innsatsen fra politiet med flere kontroller på fart og promille gjort sitt for å få ned ulykkesstatistikken, sier han.

– Praktisk og politisk arbeid

For det er nettopp fart og promille som er årsakene til de aller mest alvorlige ulykkene, skal vi tro Skjerve. I tillegg gjør vegvesenet sitt for å få statistikken ned.

– Vi har hatt flere kontroller av tyngre kjøretøy på vinterveiene. Statens vegvensen jobber også opp mot kommunene i forhold til trafikksikkerhet ved skoler, boligfelt og tettsteder, sier Skjerve.

Noe man i tillegg har vært opptatt av de siste årene er at sideterreng langs vei skal være trygt. I dét legger Skjerve at man skal sørge for at sideterrenget inn mot vegskulderen skal være rensket for hindringer som gjør at man kan få en bråstopp, dersom en utforkjøring skjer.

Et stort «men»

Selv om «kun» åtte personer har mistet livet i trafikken i 2017, synes Skjerve det er på sin plass å presisere at selv om det er gledelig at tallene går ned, er det fremdeles de pårørende og etterlatte til åtte personer som har mistet en kjær person.

– Det er viktig at vi viser forståelse for at folk også har mistet sine kjære. Det blir litt feil å snakke om at det er gledelig at det kun er åtte drepte i trafikken, sier han.

Skjerve sier at også i starten av neste år videreføres tradisjonen med minnemarkeringer over hele landet for å minnes de som har mistet livet eller er skadde i trafikken.