Hopp til innhold

Disse konteinerne inneholder et stort amerikansk sykehus: – Et signal om vilje til å forsvare Norge

De siste årene har både det norske og russiske Forsvaret trappet opp aktiviteten i nord. I dag ankom et amerikansk feltsykehus Luftforsvarets nye base i nord. – Sykehuset skal brukes i krisesituasjoner og krig, ifølge Forsvaret.

SLNC York ankommer Nato-kaia i Bogen i Evenes med nytt amerikansk feltsykehus.

KRISESYKEHUS: Det sivile skipet «SLNC York» er ankommet fra USA, og ligger ved NATO-kaia i Bogen. Lasten er 130 konteinere som inneholder et helt amerikansk feltsykehus.

Foto: Frida Brembo / NRK

Se for deg sju fotballbaner ligge tett i tett. Da har du arealet bak de solide portene til fjellanlegget ved Osmarka i Evenes kommune, på grensen mellom Nordland og Troms.

Slik starter avisa Fremover sin beskrivelse av fjellet, som rommet blant annet et amerikansk feltsykehus på størrelse med Ullevål, i 1991.

På det stasjonære feltsykehuset var det 500 sengeplasser, som skulle tas i bruk ved en større katastrofe eller krig.

Dette, og flere slike sykehus, kom til Norge som en del av forhåndslagringen av amerikansk militærutstyr i Norge på starten av 1990-tallet.

Norge hadde selv 37 feltsykehus, men disse ble solgt unna da Forsvaret ble nedbygget rundt år 2000.

Sendt til Irak-krigen

Sykehuset sto inne i fjellanlegget fram til 2003. To år etter terrorangrepet mot USA 11. september, invaderte landet Irak.

Dermed ble feltsykehuset som tilhørte den amerikanske marinen pakket sammen og sendt til Kuwait.

Siden den gang har det ikke vært noen feltsykehus i Nord-Norge.

Fram til nå.

Amerikansk feltsykehus ankommer Evenes

Lasten inneholder også 50 kjøretøy, som alle har sin oppgave.

Foto: Frida Brembo / NRK

Fredag kveld la det sivile skipet «SLNC York» fra USA til ved NATO-kaia i Evenes.

I 130 konteinere om bord ligger et flunkende nytt amerikanske feltsykehus nedpakket.

150 senger og topp moderne medisinsk og kirurgisk utstyr skal fraktes til fjellanlegget i Osmarka – 20 år etter at det gamle ble pakket ned.

Det er kapteinløytnant Michael Lucas fra US Navy som har det øverste ansvaret for transporten til Norge.

Han forteller at sykehuset er 100 prosent selvforsynt, og kan ta imot flere hundre mennesker på svært kort varsel.

kapteinløytnant Michael Lucas i Bogen i Evenes

Kapteinløytnant Michael Lucas fra US Navy som har det øverste ansvaret for transporten til Norge. 

Foto: Frida Brembo / NRK

Det er eskalerbart og er designet for å settes opp hvor som helst i verden, uavhengig av klimatiske forhold.

Sykehuset har også generatorer som sikrer egen strøm og eget system for søppelhåndtering.

Vil bli brukt i krise og krig

I utgangspunktet skal sykehuset stå lagret og nedpakket inne i fjellet. Men formålet er åpenbart, ifølge brigader Anders Jernberg, som er sjef for Forsvarets logistikkoperasjonssenter på Kjeller.

– Sykehuset skal brukes i krisesituasjoner og krig. Det er derfor sykehuset kommer hit.

– Så vil det kunne bli mulighet å benytte sykehuset på lavere konfliktnivåer. Eller til militære øvelser. Men dette er amerikansk materiell, så det vil kreve at vi blir enig om annen bruk.

Militær opptrapping i nord

De siste årene har både det norske og det russiske Forsvaret trappet opp aktiviteten i nord.

Russlands militærøvelser er tilbake på nivå med øvelsene under den kalde krigen, ifølge Forsvarets operative hovedkvarter.

Amerikansk feltsykehus ankommer Evenes

Sykehuset er eskalerbart og mobilt, og kan settes opp hvor som helst i verden.

Foto: Frida Brembo / NRK

– Vi lever i uforutsigbare tider med nye utfordringer og trusler, noe som bidrar til en følelse av utrygghet i våre samfunnet, har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen uttalt.

Denne måneden ble det skrevet forsvarshistorie i nord da de første F-35 flyene landet på Luftforsvarets nye kampflybase, som er under bygging på Evenes.

Under øvelsen Falcon Deploy ble det for første gang sluppet skarpe bomber fra F-35 på norsk jord.

Jernberg vil likevel ikke knytte det amerikanske feltsykehuset i Evenes direkte til den militære opptrappingen i nordområdene.

– Men det er ingen tvil om at en slik forhåndslagring bidrar til økt kriseberedskap. Og signaliserer at det fortsatt er alliert vilje til å forsvare Norge dersom det blir nødvendig.

130 konteinere

Ifølge Forsvaret vil det ta mellom fire og sju dager å frakte sykehuset fra NATO-havna og opp til fjellet fjellanlegget i Osmarka.

Ole Finvåg sjef for regional logistikkledelse i nord for Forsvarets logistikkorganisasjon.

– Sykehuset er en del av norsk sikkerhet- og forsvarspolitikk. Det betyr en økt beredskap for Norge og alliert, sier Ole Finstad. 

Foto: Frida Brembo / Brembo

Innbyggerne i Evenes vil merke at noe er på gang, ifølge Ole Finvåg, som er sjef for regional logistikkledelse i nord for Forsvarets logistikkorganisasjon.

Transporten vil foregå på dagtid mellom klokka 07-15.

– Det er en stor logistikkoperasjon som er planlagt i detalj. Luftforsvaret på Evenes sørger for vakthold på kaia og militærpolitiet fra Hæren vil ivareta sikkerheten langs veiene.

Han forteller at det hele tiden har vært planen at det skal være et feltsykehus lagret i Ofoten.

– Det skjer nye i nordområdene, men dette har ingen direkte sammenheng med det andre som skjer i Forsvaret eller internasjonalt. Det var nå US Navy hadde kapasitet, sier Finvåg.

Amerikansk feltsykehus ankommer Evenes

Innbyggerne i Evenes vil merke at noe er på gang, ifølge Forsvaret.

Foto: Frida Brembo / NRK