Ambulansesjåfør anker ikke dom for uaktsom kjøring

Ambulansesjåføren som i mars i fjor frontkolliderte med en lastebil under en forbikjøring anker ikke dommen på 21 dagers fengsel for grov uaktsom kjøring.

Ambulanseulykke

TOTALSKADET: Ambulansen ble totalskadet i ulykken som skjedde på E10 i Fiskefjord i Kongsvik i Nordland i fjor. Sjåføren er nå dømt for grov uaktsom kjøring.

Foto: Statens vegvesen

Ulykken skjedde på E10 i Fiskefjord i Kongsvik i Nordland i fjor.

Ambulansen var ikke i uttrykning og hadde ingen pasienter om bord, men to kolleger av den dømte var med i bilen. Sjåføren av vogntoget slapp fra ulykken uten fysiske skader.

Alle tre i ambulansen ble betydelig skadet, og ble kjørt til sykehuset i Harstad med blant annet bruddskader.

Ambulansen ble totalskadd mens vogntogets trekkvogn ikke var kjørbar etter kollisjonen.

Husker ikke forbikjøringen

Hovedforhandlingen ble avholdt i Narvik i juni.

Ambulanseulykke frontkollisjon

Ambulansen ble totalskadd mens vogntogets trekkvogn ikke var kjørbar etter kollisjonen.

Foto: Statens vegvesen

Tiltalte forklarte i retten at han ikke husket noe fra trafikkulykken, men antydet at han kan ha misforstått situasjonen fordi traileren foran slakket ned farten, noe han tok som et tegn på at det var klar bane, skriver Fremover.

Retten viste imidlertid lite forståelse for dette, og hadde vanskelig for å forstå hvordan en erfaren ambulansesjåfør kunne foreta en slik forbikjøring.

«Føreren hadde åpenbart ikke nok oversikt fremover da vegen foran ham gikk inn i en slak høyrekurve rett etter ulykkesstedet, slik at vegbanen ikke var oversiktlig fremover» heter det i dommen.

I skjerpende retning legger retten til grunn at tiltaltes bilkjøring ved trafikkulykken vurderes som uforsvarlig og grovt uaktsom, og dertil at det oppsto store skader hos passasjerene.

I formidlende retning, legges det vekt på at tiltalte selv ved bilulykken ble alvorlig skadet med lang sykemelding til følge.

Tiltalte må også delvis ta ny førerprøve.

Ubetinget fengsel

Aktor Siv Remen la ned påstand om ubetinget fengsel i 21 dager, mens sjåførens forsvarer Harald Stabell hadde lagt ned påstand om at sjåføren måtte frifinnes.

Stabell mente at saksbehandlingstiden på ett år og tre måneder var for lang, noe retten avviste.

«Retten har under en viss tvil valgt å følge aktors, må en kunne si, moderate straffeforslag om en straff av fengsel i 21 dager».

Ambulansesjåføren mistet også førerkortet i 11 måneder, noe han allerede har utholdt.

I tillegg må han betale saksomkostningene på 5000 kroner.

– Vil ikke anke

Harald Stabell

ANKER IKKE: Harald Stabell forsvarte tiltalte, og forteller til NRK at han ikke kommer til å anke dommen.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Stabell forteller til NRK at ambulansesjåføren er fornlyd med dommen, og ikke kommer til å anke.

– Han overlot til retten å bedømme skyldsspørsmålet, men han har sett at han har opptrådt uaktsomt. Han er tilfreds med straffeutmålingen, sier han.

Han forteller at straffeutmålingen var rimelig og lå innenfor det tiltalte hadde forventet.

– Han er nå ferdig med saken og ser fremover.

Tilbake på jobb

Kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen ved Universitetssykehuset Nord-Norge sier til NRK at ambulansesjåføren er tilbake i jobb etter ett års sykemelding.

– Han fungerer i sin stilling i dag, opplyser hun.

Pettersen vil ikke kommentere om saken har fått følger for arbeidsforholdet, men forteller at saken vil bli benyttet i trafikksikkerhetsarbeid ved sykehuset.

– Universitetssykehuset Nord-Norge vil bruke denne saken i vårt trafikksikkerhetsarbeid når det gjelder holdninger og adferd i trafikken.