– Vi tar skarpt avstand fra forslaget til Sandberg

– Vi vil satse på naturressursene, ikke avvikle, selge eller privatisere dem, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. I dag la han frem Arbeiderpartiets alternative fiskeriplan i Bodø.

Jonas Gahr Støre i Bodø

Jonas Gahr Støre med kompani var i dag i Bodø for å presentere Arbeiderpartiets alternativ til regjeringens stortingsmelding om pliktsystemet. I Bodø var Støre på besøk hos den lokale fiskekjøperen Bofisk.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I Bodø lanserte statsministerkandidaten fem stolper i Arbeiderpartiets alternativ til regjeringens forslag om å avvikle pliktsystemet for torsketrålere.

Det gjorde han sammen med partiets fiskeripolitiske talsperson, Ingrid Heggø.

– Frp og Høyre vil kutte linjen mellom hav og land. Det er å gå baklengs inn i fremtiden. Det er å gi opp den viktige ambisjonen i Norge om at det skal være en sammenheng mellom det som fanges i havet og aktiviteten på land, sier Støre til NRK.

Heggø er naturlig nok helt enig:

– Fremskrittspartiet og Høyre er i ferd med å begå en urett. Mange arbeidsplasser kommer til å forsvinne fra hjørnesteinsbedrifter som følge av dette forslaget.

Sandberg: – Ingen er fornøyd med pliktsystemet

17. mars i går la fiskeriminister Per Sandberg fram stortingsmeldingen om pliktsystemet. Der foreslår han fjerne bearbeidingsplikten, oppheve tilbudsplikten til bestemte lokalsamfunn og avvikle aktivitetsplikten mot en avkorting på 20 prosent av torskekvotene.

– For hele Nord-Norge vil dette bety mye for lønnsomheten. Det er ingen som er fornøyd med pliktsystemet. Ingen står fram og sier det fungerer. Derfor gjør vi disse endringene for å skape forutsigbarhet og legitimitet i et system som skaper lønnsomhet og bosetting langs kysten, sa Sandberg til NTB den gang.

– Sandberg forstår ikke Nord-Norge

Forslaget fra Sandberg har skapt reaksjoner, særlig fra nordnorske kommuner og lokalsamfunn. Støre mener reaksjonene viser at Sandberg og regjeringen ikke forstår Nord-Norge.

– Men dere er enig i at pliktsystemet ikke fungerer optimalt. Trålerrederiene opererer i et globalt marked og de generere store inntekter til samfunnet. Bør det ikke være et åpent valg hvor man skal levere fisken?

– Nei, ikke på dette feltet. Vi fanger masse fisk i Norge som går til de åpne markedene internasjonalt. Men akkurat denne delen, som sørger for at vi særlig her i nord har levende anlegg, er det viktig at ikke forsvinner fra landsdelen, sier Støre og understreker at Arbeiderpartiet vil styrke tilbudsplikten og opprettholde aktivitetsplikten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.

Les mer om forslagene fra Arbeiderpartiet her:

– En gåte at de vil tviholde på et utdatert system

Statssekretær Ronny Berg i fiskeridepartementet mener det er en gåte at Arbeiderpartiet vil tviholde på et utdatert system som ikke fungerer, og aldri kommer til å fungere.

– Når Støre nå sier at AP vil styrke tilbudsplikten slik at den fungerer etter hensikten, hvorfor i all verden gjorde de ikke det de åtte årene de satt i regjering? Så sent som i 2012 foreslo regjeringen Stoltenberg å stramme inn pliktsystemet på flere områder. Den gang hadde de flertall i Stortinget. De valgte likevel etter høringen av sine innstramningsforslag å ikke gjøre endringer. Det illustrerer at også Arbeiderpartiet innså at det er pliktsystemet det er noe feil med, sier han til NRK.

– Vårt forslag har heller absolutt ingenting å gjøre med å selge eller privatisere naturressursene. Så ser jeg AP vil frata trålere som ikke oppfyller pliktene sine kvoter. Gjennomføringen av leveringsplikten er jo blitt kontrollert av Fiskeridirektoratet i alle år, og kontrollene viser at den oppfylles. Men pliktsystemet fungerer ikke. Det er jo det dette handler om, fortsetter han.