– Vi finner eksplosiver overalt

Forsvaret får stadig flere oppdrag med å fjerne eksplosiver. Hittil i år har det blitt fjernet over 100 eksplosiver fra private eiendommer.

Forsvaret får stadig oppdrag med å fjerne eksplosiver. Nylig fjernet Forsvaret gammel dynamitt i Sørfold.

HER SMELLER DET: Nylig rykket Wiggo Korsvik, stabsoffiser ved Forsvarets operative hovedkvarter, ut til Sørfold i Nordland for å uskadeliggjøre gammel dynamitt. Eksplosivet ble funnet i et uthus på en privat eiendom.

Hittil i år har Forsvaret fått 390 bistandsanmodninger fra politiet om å fjerne eksplosiver i Norge. Flere av oppdragene kan knyttes til ulovlig lagring av dynamitt i privatboliger.

– Sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vi hatt over 100 slike oppdrag hittil i år, forteller Wiggo Korsvik, stabsoffiser ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Samler på eksplosiver

EOD-oppdrag

FANT DYNAMITT: Nylig fjernet Forsvaret gammel dynamitt i Sørfold. Eksplosivet ble funnet i et uthus på en privat eiendom.

Foto: Ina Nyås Moe / Forsvaret

De fleste av funnene kan knyttes til første eller andre verdenskrig. Men Korsvik opplever i år en svak økning av funn gjort i private hjem.

– Noen funn skyldes folk som har tjenestegjort i forsvaret og har tatt eksplosiver hjem som suvenirer. Det finnes også et samlemiljø i Norge, der noen kjøper eksplosiver i utlandet og tar de med hjem.

– Det er ingenting som forbauser meg lenger om hvor det dukker opp eksplosiver, vi finner dem overalt.

– Hvor alvorlig er det å oppbevare eksplosiver i eget hjem?

– Det er veldig alvorlig. Hvis det viser seg å være høyeksplosiver og det blir oppbevart i et bolighus, er det for det første ulovlig og ikke i henhold til lagringsbestemmelsene. Eksplosiver skal lagres på bestemte måter og ikke oppbevares i vanlige bolighus. Ofte skyldes dette uvitenhet, eller kriminell virksomhet, men farlig er det uansett.

(Artikkelen fortsetter under bildegalleriet)

Fant dynamitt i uthus

Nylig rykket Korsvik ut sammen med major Morten Grønvold fra Bodø flystasjon til Sørfold i Nordland for å uskadeliggjøre gammel dynamitt. Eksplosivet ble funnet i et uthus på en privat eiendom.

– En person hadde funnet dynamitt i et uthus på gården som hadde tilhørt en tidligere eier. Politiet sendte bistandsanmodning til oss, og vi reiste dermed ut fra Bodø. På samme tidspunkt fikk vi vite at det var oppbevart dynamitt på et lager tilhørende Sørfold kommune. Det var sikkert gjenglemt etter et jobbprosjekt kommunen har hatt en tid tilbake.

Sprenging Kløkstad

SPRENGES: Her sprenges 100 kilo dynamitt på Kløkstad.

Foto: Ina Nyås Moe / Forsvaret

Etter å ha gjort dynamitten transportsikker, ble den fraktet til et egnet sted for destruksjon.

– Hadde dynamitten ikke blitt funnet, kunne det i verste fall ha ført til at hele lageret hadde gått i luften, sier Korsvik.

Forsvaret bruker flere millioner kroner årlig på å fjerne eksplosiver i Norge.

– Noen konkrete tall har vi ikke, fordi det varierer voldsomt fra gang til gang. Noen ganger så blir det meldt inn om ett objekt, men når man begynner å grave i området rundt, kan det fort vise seg å være mer. På det grunnlaget er det vanskelig å si noe fast, men et enkelt oppdrag alene kan fort komme opp i en halv million kroner.

– Ikke rør gjenstandene

EOD-oppdrag

GJENNOMFØRT: Wiggo Korsvik og Major Grønvold er fornøyde med at oppdraget er vel utført.

Foto: Ina Nyås Moe / Forsvaret

Det finnes flere tilfeller der det har blitt funnet eksplosiver i private boliger. For to uker siden ble det funnet en bombe i en leilighet på Voss.

Bomben ble funnet tilfeldig under en ransaking i leiligheten. Politiet lette egentlig etter narkotika, etter at to menn hadde blitt stoppet med narkotika på seg i Bergen.

Det er politiet som har ansvaret for å håndtere eksplosiver som er funnet utenfor militære områder i Norge. Ettersom de har begrenset kapasitet til å håndtere slike funn selv, må de be om støtte fra Forsvaret for å få gjenstandene fjernet eller uskadeliggjort.

Korsvik har klar beskjed om hva man bør gjøre om man finner noe man mistenker er et eksplosiv.

– Ikke rør gjenstandene, la det være, ta gjerne et bilde og meld ifra til politiet.