– Vår eneste mulighet til å slippe trekkspillmusikk

Regjeringen vil fjerne støtten til den kulturelle spaserstokken. – Synd. Nå blir det vel bare trekkspillmusikk her på sykehjemmet, sier Bodil Hansen.

Bodil Hansen

FORTVILET: Den kulturelle spaserstokken kan være historie etter neste år. – Konsertene er et høydepunkt. Mange eldre her sitter mye alene inne på rommene sine. De kommer seg ingen steder, sier Bodil Hansen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

En gang i måneden kommer profesjonelle musikere og artister på besøk på Mørkved sykehjem i Bodø for å underholde beboerne og pasientene. Denne uka fikk Bodil Hansen med seg den siste konserten i regi av den kulturelle spaserstokken.

– Det er et høydepunkt for mange av de eldre på Mørkved sykehjem. Her får vi høre noe annet enn det vi ellers får mulighet til. Det er veldig koselig, sier beboer Bodil Hansen til NRK.

I flere år har de eldre i Bodø hatt tilbud om en rekke opplevelser og aktiviteter som revy, konserter, skrivegruppe og tiltak til en mer aktiv hverdag. Men denne underholdningen kan det nå bli slutt på.

– Eneste veien inn

I Statsbudsjettet vil regjeringen kutte i tilbudet som kalles den kulturelle spaserstokken og dermed spare de 30 millioner kronene – fordelt på like bevilgninger over kultur- og helse- og omsorgsbudsjettet – som ble brukt i fjor.

– I noen tilfeller kan musikken være den eneste veien inn og den eneste kontakten med omverdenen. Dette tilbudet burde skjermes av humanitære årsaker, sier musiker Mikael Rönnberg.

Han har hatt rundt 50 forestillinger gjennom den kulturelle spaserstokken, til glede for mange eldre i Bodø, Salten og hele Nordland.

Vil overlate sangen til sykepleierne

Koser seg med levende musikk
kulturelle spaserstokken

Denne uka har regjeringen fått mye kritikk for å kutte i kulturtilbudet på sykehjemmene. Her underholder Mikael Rönnberg ved Mørkved sykehjem, som har gjort mange produksjoner for Den kulturelle spaserstokken.

Da statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram 8. oktober, ble det imidlertid klart at regjeringen foreslår å kutte Den kulturelle spaserstokken. I stede vil kulturdepartementet satse på «Krafttak for sang», hvor de ansatte skal kurses i å synge for de eldre.

I Stortinget spørretime denne uka, forklarte statsministeren at tilbudet kan erstattes av sang fra sykepleierne.

– Det er sykepleierne vi må løfte kvaliteten i eldreomsorgen gjennom. Det er de som jobber i sektoren som best kan stimulere sansene til de som er demente. Det er et mye viktigere tiltak, sa statsministeren fra talerstolen.

Men på Mørkved sykehjem synger allerede de ansatte med pasientene hver dag. Avdelingsleder Merete Kristensen mener at dagens tilbud med profesjonelle kulturinnslag ikke kan erstattes av at de ansatte synger selv.

Dagens viktigste debatter, intervjuer og kommentarer direkte fra radiostudio.

TV-DEBATT: Den kulturelle spaserstokken ble debattert under Dagsnytt atten på onsdag. – Det er høytid når vi kommer på besøk. Det er den fineste jobben en kan ha, sier musiker Merete Markussen.

– Pleiepersonalet synger mye med pasientene, men de kan ikke skape en profesjonell musikk. Dette er en pasientgruppe som fra før har veldig få aktivitetstilbud. Nå skal det tas fra dem som har lite, sier avdelingsleder Merete Kristensen ved Mørkved sykehjem i Bodø.

– Et stort savn

Fra 2007 har eldre over hele landet kunnet få del i profesjonelle kulturtilbud på sykehjem og helse- og velferdssenter. Det hele startet som et kommunalt tilbud i Trondheim i 2002, og var så vellykket at det ble landsdekkende og statsstøttet.

For de eldre vil det bli et stort tap når konsertbesøkene forsvinner.

– Forferdelig. Mange eldre her sitter mye alene inne på rommene sine. De kommer seg ingen steder, sier beboer Bodil Breivik ved Mørkved sykehjem.

Mørkved sykehjem

Her synger Margareth Breivik «Mellom bakkar og berg utmed havet» sammen med beboerne.

Foto: Øystein Nygård / NRK