– Torsken tåler fang-og-slipp

Turister som kommer til Norge på fiskeferie slipper ut igjen to av tre torsk de fisker. Nå viser en ny studie at torsken tåler å bli sluppet ut igjen. Men Dyrevernalliansen er skeptisk.

Torsken er ofte vill når du tar den på grunt vann

TÅLER FANG-OG-SLIPP: Konklusjonen etter forsøkene som havforskerne gjennomførte sommeren 2012, er at torsken klarer seg fint - så sant den er fisket på grunt vann, blir behandlet forsiktig og er på land i kort tid.

Turister slipper ut to av tre fisk de fisker, ifølge en rapport fra Havforskningsinstituttet. Det tilsvarer mer enn én million torsk hvert eneste år.

– I dag må man slippe ut torsk som er under minstemålet. Men fang-og-slipp er uten verdi dersom fisken ikke overlever, sier Keno Ferter til NRK.

Han er doktorgradsstudent på Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, og står bak en ny studie som ser nærmere på hvilke følger fang-og-slipp får for torsken.

– Klarer seg fint

Keno Ferter

Doktorgradsstudent Keno Ferter står bak studien.

Foto: Privat

Konklusjonen etter forsøkene som ble gjennomført sommeren 2012, er at torsken klarer seg fint - så sant den er fisket på grunt vann, blir behandlet forsiktig og er på land i kort tid, forteller Ferter.

Han forklarer at forsøksoppsettet var helt nytt.

– 80 torsk ble fisket med ruser, og fikk et akustisk merke. Slik var det mulig å studere adferden deres før de ble gjenfanget på stang.

14 dager senere ble ni av disse fiskene fisket opp igjen med fiskestang.

– Vi tok kroken av, og slapp de ut igjen, før vi studerte adferden på nytt - både før, under og etter at de ble fanget på stang.

– Ikke helt uproblematisk

Alle fiskene som ble fisket opp overlevde. Videre så forskerne at tre av de ni fiskene fikk atferdsendringer, men etter 10-15 timer fikk de vanlig adferd igjen.

– Likevel vil jeg ikke si at fang-og-slipp metoden er helt uproblematisk. Vi brukte utstyr som skadet fisken minst mulig, vi var skånsomme og vi var raske med å slippe fisken ut igjen.

Han mener det bør lages retningslinjer som viser hvordan fisken skal behandles på land, for å øke sjansen for overlevelse.

– Det er også viktig å understreke at fisken i vårt forsøk ble tatt på grunt vann. Det kan arte seg annerledes dersom fisken hales opp fra dypet. Det kan imidlertid se ut som om torsken også overlever dette i noen tilfeller, selv om den får sprengt svømmeblære og dykkersyke.

– Akkurat nå ser vi nærmere på akkurat dette, avslutter Keno Ferter.

Skeptisk

Susanna Lybæk, Dyrevernalliansen

Susanna Lybæk i Dyrevernalliansen er skeptisk til fang-og-slipp.

Biolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk, er på sin side skeptisk til studien.

Hun mener fang-og-slipp er dyreetisk problematisk, og reagerer på at forskerne mener torsken klarer seg fint etter å ha blitt sluppet ut igjen.

– Av 80 torsk, fikk de fanget ni. Av disse viste tre unormal adferd. Det er 30 prosent, og viser at innfangningen for andre gang ikke har gått så bra. Her trekkes det konklusjoner som datagrunnlaget ikke støtter.

– Hva tenker du om at mange turister praktiserer fang-og-slipp?

– Det er utrolig. Det er nedfelt i Dyrevelferdsloven at fiske skal utføres på en forsvarlig måte, og at fisken ikke skal påføres unødige påkjenninger og belastninger. Så det er problematisk.