– Tiltalen kan gjelde så mange som 100 voldtekter

Bistandsadvokat Hege Salomon bad i Salten tingrett om over én million i oppreisning og erstatning for overgrepene hennes klient har blitt utsatt for.

Aktor Thor Erik Høiskar i diskusjon

Aktor Thor Erik Høiskar avbildet sammen med bistandsadvokatene Hege Salomon og Kristin Hammervik i retten i dag.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Hege Salomon

Bistandsadvokat for den eldste datteren, Hege Salomon.

Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

I rettssaken mot faren som blant annet står tiltalt for voldtekt av sine to døtre, bad aktor Thor Erik Høiskar om ti års forvaring i dag. Han mener overgrepene er alvorlige, og at det er nærliggende fare for gjentakelse.

Bistandsadvokat for den eldste datteren, Hege Salomon, fortalte om en ung, ressurssterk og intelligent kvinne som har blitt dysfunksjonell som følge av alle overgrepene.

– Tiltalen kan gjelde så mange som 100 voldtekter. Hun var 14 år, kanskje yngre, da overgrepene startet. Dette påvirker henne. Hun får ikke sove om natten, har et svært dårlig forhold til familien og klarer ikke se seg selv i speilet.

350 000 i oppreisning

Salomon refererte i sin prosedyre til Alvdalsaken, der det ble gitt opp mot 300 000 kroner i oppreisning.

– Jeg mener det riktige beløpet er rundt 350 000 i oppreisningserstatning. Hun har fått en posttraumatisk stresslidelse med 54 prosent invaliditetsgrad, noe som har redusert hennes livskvalitet og forsinket hennes studier.

I tillegg ble det framsatt krav om såkalt mènerstatning for tapt livskvalitet på 684 000 kroner.

Bistandsadvokat for den yngste datteren, Finn Ove Smith, fortalte i retten at det hadde blitt inngått et forlik mellom hans klient og tiltalte, som er utenomrettslig. Dermed er denne delen hevet fra tiltalen.

– Flere burde meldt fra

Forsvarer Petter Strøm

Mannens forsvarer, Ole Morten Husmo, avbildet i retten i dag.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Tiltaltes forsvarer, Ole Morten Husmo mener det må legges vekt på at tiltalte umiddelbart tilstod de seksuelle overgrepene.

– Det er på det rene at tiltalte kunne meldt seg for politiet, men det er flere som burde meldt fra om overgrepene på et langt tidligere tidspunkt.

Forsvareren mener videre tiltalte må frifinnes for familievold mot kona.

– Det er ikke tvil om han har begått overgrep mot døtrene, men jeg føler det er dårligere belegg for grov og langvarig familievold i denne familien.

8 års fengsel

Forsvareren mener at det, ut fra det de sakkyndige har sagt, er liten fare for gjentakelse.

– Både de og aktor begrunner forvaring med at han da får oppfølging og behandling. Men tiltalte har selv bedt om behandling og ønsker å komme i gang med dette så snart som mulig.

Han er enig i at straffenivået med tanke på rettspraksis bør ligge på mellom åtte og 15 år, og mener tiltalte bør gis en tilståelsesrabatt på 25 prosent.

– Straffenivået bør ligge på 7,5-8 års fengsel.