– Skuterløype i verna områder er et hårreisende forslag

– Saltdal bør få lov til å flytte vernegrensen for å få plass til en skuterløype, mener stortingspolitiker Jan Arild Ellingsen (Frp). – Et hårreisende forslag, mener Lisa Dillan, som representerer grunneierne.

Lisa Dillan er initiativtaker til protesten.

– Vi i høringsgruppa setter konflikten med de samiske interessene i området svært høyt. Samene i området har dette området som fast vinterbeite, sier Lisa Dillan.

Foto: Geir Dillan

Saltdal kommune vil flytte vernegrensen i Saltfjellet landskapsvernområde en kilometer for å gjøre plass til en skuterløype fra Junkerdalsenteret og til det svenske løypenettet.

Jan Arild Ellingsen

Jan Arild Ellingsen vil la folk kjøre snøskuter fra Junkerdalsenteret og til det svenske løypenettet.

Foto: NRK

Stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp) mener Saltdal har vernet så mye natur og at de må få lov til å etablere skuterløypa hvis de ønsker det:

– Saltdal har alltid stilt seg positiv til å ta en stor vernebelastning, nettopp fordi vi ser at vi har verdier som andre setter pris på. men da må de andre også ha forståelse for at de som bor der må få lov til å bruke de mulighetene de har til tross for vernet.

Han tviler på at ei skuterløype som brukes i snøskutersesongen kan være noe stort offer for Naturvernforbundet.

– Vi har så mye areal i dette landet at det bør være plass både til folk som går på ski og folk som kjører skuter.

Kritiske hyttenaboer

Naturvernforbundet er svært kritisk til søknaden til Saltdal kommune, og mener det er uakseptabelt at vernet natur skal måtte vike for snøskuterkjøring. Flere grunneiere i Saltdal reagerer også sterkt på at kommunen vil flytte grensen i et freda område.

– Folk som kommer fra Bodø og andre steder har skuteren på henger uansett. Det tar ti minutter å fortsette over grensen for å få tilgang på hele det svenske løypenettet. Det er hårreisende at reindriftsnæring, fastboende og en haug grunneiere og omlag 60 hytteeiere skal måtte vike for et rent luksusforslag for å spare 10 minutter i bil, sier Lisa Dillan som er representant for grunn- og hytteeiere.

Bryter motorferdselloven

kart

Kart som viser Saltdal kommunes foreslåtte skutertrasé som går inn i dagens verneområde.

Foto: Kartkilde: Norgeskart.no

Grunneierne, som også består av norske og svensk reindriftsnæring og kunstnerne Per Adde og Kajsa Zetterquist, understreker at forslaget bryter med naturmangfoldloven samt loven om motorferdsel i utmark på nesten samtlige punkter.

– Denne saken må løftes opp der den hører hjemme, og det er på et nasjonalt nivå. Endring av vernegrensen vil få svært negative konsekvenser for samiske rettigheter, friluftsliv og jakt, kulturminner og utrydningstruede dyrearter og fredete panter i sommertiden.

Frykter smuglerrute

I høringsuttalelsen fra grunneierne kommer det fram at de er bekymret for at en slik skuterløype kan bli en interessant smuglerrute.

– Det er bare å laste skuteren full og pendle. Løypa gjør en smart sving inn i fjellet og forbi tollpunktene. Det går dessuten et skillegjerde for rein mellom norsk og svensk grunn, som da må brytes.

kart junkerdal

Saltfjellet landskapsvernområdet sett mot sør, ca plassering av foreslått skuterløype tegnet inn med oransje strek.