Naturvernforbundet: – Denne avtalen er på kollisjonskurs med naturen

Naturvernforbundet frykter naturen vil lide om svenskene får fri tilgang til å kjøre snøskuter i norske løyper.

Snøskuter

Når den nye avtalen mellom Norge og Sverige signeres, kan også svenske snøskuterkjørere kjøre i norske løyper.

Foto: SNØSKUTERKLUBBENS FELLESORGANISASJON

Den svenske og norske regjeringen signerer denne uken en avtale som gir svensker med svensk førerkort mulighet til å kjøre skuter også i Norge.

 Annie Henriksen

Leder for Vest-Finnmark Naturvernforbund Annie Henriksen frykter den nye avtalen mellom Norge og Sverige vil føre til enda mer snøskuterkjøring i Finnmark.

Foto: Knut Arne Oseid/NRK

Dette kan så mye som firedoble antall snøskutere her til lands, noe som får Naturvernforbundet til å grøsse.

– Det er fint å samarbeide, men om dette fører til økt skutermengde i våre naturområder så er Naturvernforbundet imot det, sier Annie Henriksen som er leder i Naturvernforbundet i Vest-Finnmark.

– Dette er tatt litt ut av perspektiv, sier derimot Tom Roger Larsen som er leder i Hammerfest og Kvalsund Snøscooterforening.

Vil redusere motorferdsel

Naturvernforbundet har i lang tid jobbet mot økt bruk av motoriserte kjøretøy i naturen, spesielt da en ny lov ble presentert i fjor som sier at det nå er mulig å åpne snøskuterløyper i hele landet.

Ifølge Nationen, som skrev om saken først, var det ved årsskiftet registrert 82 123 snøskutere i Norge.

Når den nye avtalen mellom Norge og Sverige signeres, vil antallet skutere som kan kjøre i den norske fjellheimen firedobles.

– Vi jobber jo for å være på parti med naturen, og dette opplegget til samferdselsministeren og denne avtalen er jo å være på kollisjonskurs med naturen.

– Dette er særlig viktig i den tiden vi er i, med klimakrise, milde vintere og lite snø. Dette gjør at det er en økt belastning på naturen allerede, sier Henriksen i Naturvernforbundet.

Snøskuter

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er i Stockholm onsdag, får avisen Nationen bekreftet av Samferdselsdepartementet. Dermed kan den nye avtalen være nær å bli signert.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Dette er overdrevet

I samme by som lederen i Naturvernforbundet, sitter lederen i Hammerfest og Kvalsund Snøscooterforening.

Tom Roger Larsen

Tom Roger Larsen som er leder i Hammerfest og Kvalsund Snøscooterforening, tror ikke det vil merkes at svenske snøskuterkjørere nå kan besøke løypene i Finnmark.

Foto: Privat

Han tror den nye avtalen ikke vil få så mye å si for verken natur eller folk i Finnmark.

– Dette blir å ta det helt ut av perspektiv. Den trafikken som vil komme over grensa vil nok i starten være noen få kjørere, men etter hvert kan jo dette være veldig bra for turismen i de fleste kommunene, sier Tom Roger Larsen.

Den nye ordningen fører til at 24 norske kommuner, pluss hele Finnmark, kan få svenske scooterekvipasjer i sine fjell.

Larsen tror derimot det er for store avstander i nord til at trafikken vil kunne øke betraktelig, og at kjøringa vil skje i de regulerte løypene i fylket.

– Så får være opp til myndighetene å påse at den kjøringa som gjøres er innenfor våre egne lover her i landet.