– Skrekkscenarioet er ising på linjene

Lofotkraft forbereder seg på «Ole», og kaller ut alt de har av mannskap. – Lofoten er et utsatt område. Skrekkscenarioet er en kombinasjon av veldig sterk vind med ising på linjene.

Kraftlinjer tunge av is

FRYKTER ISING PÅ LINJENE: Ekstremværet Ole som rammer store deler av Nord-Norge lørdag, går fra storm til orkan lørdag ettermiddag og kveld.

Foto: Ole Gustav Berg / Statnett

Allerede lørdag morgen feier ekstremværet «Ole» inn over Nordland og Troms som full og kanskje sterk storm, og vindkastene kan komme opp i 45 meter per sekund. I Lofoten forbereder Lofotkraft seg på det verste.

– Vi hever beredskapen i hele organisasjonen i ettermiddag og kveld. Vi sjekker nå alt vi har av utstyr for å sjekke at det er i den stand det skal være. Vi sørger for diesel til aggregater og alt av kjøretøyer er i orden, sier administrerende direktør og beredskapsleder Arnt M. Winther i til NRK.

Frykter strømbrudd

Lofoten ligger utsatt til og strømnettet i Lofoten og Vesterålen er sårbart. Lofotkraft kan ikke utelukke at strømforsyningen faller ut i kortere eller lengre perioder i hele eller deler av forsyningsområdet.

– Skrekkscenarioet er at temperaturen faller. Kombinasjonen snø og kraftig vind vil da kunne føre til ising på linjenettet. Da kan vi få ekstreme vekter på linjene, som gjør at de brytes ned.

Han legger ikke skjul på at det vil kunne ta lang tid å bygge opp linjene igjen.

– Et slikt scenario vil kunne ramme mange. Nå må vi bare holde oss fast og håpe det går bra.

Ber folk sjekke sin egen beredskap

Wither oppfordrer folk til å gå gjennom egenberedskapen.

– Har du alternativ oppvarming dersom strømmen går. Sjekk at du har det du trenger av mat, stearinlys og andre ting du trenger, sier Winther.

– Vi henstiller folk til å ta kontakt med oss dersom de observerer feil med våre anlegg, sier legger han til.