– Omstillingsviljen i Norge svinger med oljeprisen

Mens Norge henger etter, har EU allerede kommet i mål med målsettingen om å redusere utslippene av klimagasser med 20 prosent innen 2020.

Nedgangstider:

Oljeplattform i Nordsjøen.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Rapporten «Trends and projections in Europe 2015» fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) ble offentliggjort tirsdag denne uken.

Anne Therese Gullberg

Seniorforsker Anne Therese Gullberg ved CICERO Senter for klimaforskning.

Foto: Cicero

I rapporten kommer det fram at klimagassutslippene i EU er redusert med fire prosent fra 2013 til 2014. Siden 1990 er utslippene av klimagasser redusert med hele 23 prosent. Det er mer enn EUs mål for reduksjon i klimagassutslipp innen 2020, melder Miljødirektoratet.

At EU ligger foran planen med kutt i klimagassutslipp, overrasker ikke seniorforsker Anne Therese Gullberg ved CICERO Senter for klimaforskning.

– EUs mål var 20 prosent utslippskutt innen 2020. Dette var et ambisiøst mål, men samtidig et realistisk mål, sier Gullberg til NRK.

Nye målsettinger

Det var i mars 2007 lederne i EU ble enig om den såkalte 20-20-20-målsettingen: 20 prosent reduksjon i utslipp, 20 prosent fornybar andel og 20 prosent energieffektivisering.

I oktober i fjor kom det nye målsettinger, om 40 prosent utslippsreduksjon innen 2030. For å komme dit, er det fremdeles en vei å gå, sier Gullberg.

– Også Norge har målsetting om 40 prosent kutt innen 2030. Men for oss er veien lengre, påpeker hun.

Gjenstående utslippsreduksjoner

Gjenstående utslippsreduksjoner (%) for å nå hhv. Norges og EUs utslippsmål for 2020 (fra Gullberg og Aakre 2015). Kilder: SSB og European Environment Agency.

Mener Norge henger etter

For mens EU er i rute når det gjelder klimamålsettinger, er saken en ganske annen her til lands. Ifølge regjeringens egne utregninger vil faktisk klimautslippene gå opp de neste fem årene.

Det ser dermed dårlig ut med tanke på Klimaforliket, som sier at Norge skal redusere utslippene med 30 prosent innen år 2020, sammenlignet med 1990-nivå.

– Årsaken til at vi ikke har lyktes, henger sammen med at vi har en petroleumsøkonomi, der omstillingsviljen svinger med oljeprisen. Det er først nå når prisen går ned, og vi innser at vi ikke kan leve av oljen til evig tid, at vi begynner å diskutere en omstilling, sier Gullberg.

– Gode nyheter

Jon Bjartnes i WWF Norge

Jon Bjartnes, fungerende leder for klima og energi hos WWF Norge.

Foto: WWF-Norge / Ivan Tostrup

Jon Bjartnes, fungerende leder for klima og energi hos WWF Norge, mener rapporten er gode nyheter.

– Den viser et stort potensial for klimakutt uten at det går vesentlig ut over økonomi eller arbeidsplasser, som mange er redde for. I det store bildet er det heller omvendt.

Regjeringen skal nå forhandle med EU for å bli del av EUs felles klimarammeverk, noe som vil gjøre klimamålene internasjonalt forpliktende, og dermed mye vanskeligere å se bort fra, sier Bjartnes.

Han mener Norge i årene som kommer må få utslippene reelt ned også i sektorer som transport og landbruk.

Vi må lære av EU og se klima- og energipolitikken i sammenheng: Vi må systematisk erstatte fossil energibruk i både transport og industri. En norsk klimalov etter britisk modell vil gjøre det lettere å få retning på hele klimapolitikken.

Jon Bjartnes / WWF Norge